– Samepolitisk hvileskjær

Sameminister Bjarne-Håkon Hanssen med mange ord og lite prinsipper i prinsippmeldingen om samepolitikken, mener NSR.

Aili Keskitalo på talerstolen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Da sameminister Bjarne-Håkon Hanssen (Ap) i dag la fram sin prinsippmelding om samepolitikken, etter å ha utsatt det i hele 3 år, så var det mange ord og lite prinsipper han kom med. Det mener Norske Samers Riksforbund.

– Vi fikk ikke det samepolitiske løftet vi hadde håpet på, uttaler Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR) i en pressemelding.

– Vi er jo alle godt kjent med de knallharde interne kampene som nå foregår internt i Ap når det gjelder samiske rettigheter, og det kan kanskje være noe av grunnen til at Regjeringen er såpass vage og forsiktige i sine uttalelser, tror Keskitalo.

Keskitalo poengterer at sameministeren selv innrømmer at meldingen ikke inneholder noen samepolitiske milepæler, og sier at regjeringen fronter lite kontroversielle saker, slik som språksatsning og velferdspolitikk.

– Ikke en gang Finnmark Arbeiderparti kan være uenige i det Regjeringen legger fram, og det sier vel noe om hvor tannløst det er, fortsetter Aili Keskitalo.

Noe hva NSR konkret savner er avklaring av regjeringens posisjoner i større, tyngre saker, slik som:

- Nordisk samekonvensjon

- Mineralloven

- Avgifter i reindrifta

- Norsk – Svensk reinbeitekonvensjon

- Ingen reelle budsjettforhandlinger mellom Sameting og regjering

- Ingen konkretisering av selvbestemmelsesbegrepet