– Samenes rettsstilling svekkes

Generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith mener Stortinget svekker samenes rettsstilling for småpenger, når de har vedtatt å endre Finnmarksloven. En endring i Finnmarksloven fører til at privatpersoner som ønsker å fremme eiendomskrav i Finnmark ikke lenger får hjelp fra staten til å kjøre saken for retten.