– Samenes rettigheter og behov må sikres når nye kommuner etableres

For sametingsråd Ann-Mari Thomassen er det svært viktig at samiske saker og samisk perspektiv blir synliggjort i arbeidet med ny kommunestruktur.

Ann-Mari Thomassen

Sametingsrd Ann-Mari Thomassen skal snakke om Sametingsrådets perspektiv på kommunereformen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I morgen samles kommunestyrene i Ofoten til felles kommunestyremøte i Narvik.

Det er kommunestyrene i Tysfjord, Ballangen, Narvik, Tjeldsund og Evenes som samles for å bli presentert for regjeringens kommunestrukturreform, men også å bli kjent med Sametingets syn i dette arbeidet.

– Vi må alle ha et felles mål om at de samiske rettighetene må sikres i denne prosessen som nå settes i gang, og at samiske spørsmål ikke blir usynliggjort.

Det sier sametingsråd Ann-Mari Thomassen som på vegne av Sametingsrådet skal legge fram Sametingsrådets perspektiv i forhold til kommunereformen overfor kommunestyrene i Ofoten.

Er redd for at samiske spørsmål usynliggjøres

Thomassen er redd for at samenes behov innen ulike sektorer kan bli mindre ivaretatt når kommuner blir sammenslått og det etableres større kommuner.

– Samer er gjerne i mindretall i alle disse kommunene, og vil bli et enda større mindretall når kommunegrenser endres og det blir større kommuner. Derfor er det kjempeviktig at samiske spørsmål ikke usynliggjøres og rettigheter som samer har ifølge lovverket følges opp på kommunenivå.

Det er Ofoten regionråd som samler samtlige Ofoten-kommuner til felles kommunestyremøte der alle kommunepolitikere i disse kommunene samles.

I tillegg til Sametinget skal statssekretær Jardar Jenssen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet redegjøre for kommunereformen sett fra statlig hold. Og fylkesmannen i Nordland, Hill-Marta Solberg skal snakke om kommunereformen sett fra fylkesmannens perspektiv.

Telemarksforskning skal legge fram sin utredning om kommunestrukturen som de har utført på vegne av Ofoten regionråd.