– Samene vil ha egen stat

Alt tyder på at noen samer vil etablere en egen samestat, påstår leder i Finnmark Naturvernforbund Dag T. Elgvin.

Dag T. Elgvin
Foto: NRK

Avisa Ávvir har tatt utgangspunkt i et intervju som Ságat hadde med Dag T. Elgvin og kan i dag fortelle at naturverneren nå mener å se tydelige tegn på at samene aktivt jobber fram mot etablering av en egen stat.

Elgvin peker blant annet på at Sametinget gradvis får mer makt, samene krever egne skatteordninger og det spretter stadig opp nye samiske institusjoner.

HØR: DAG T. ELGVIN OM SAMESTAT

Den kjente naturverneren registrerer også at noen samepolitikere vil ha eget oljefond og at Sametinget krever urfolksavgifter i forbindelse med den nye mineralloven. Alt dette tyder på at en egen stat er målet.

Dag T. Elgvin er kanskje mest kjent for hans syn på bruk av motorkjøretøy i utmark. Han aksepterer ikke at kommunene etter hans mening er altfor slepphendte med dispensasjoner. Dette har opp gjennom årene ført til mange konflikter med de samiske kommunene.

– Ville blitt kaos

Jánoš Trosten

Sametingsrepresentant Jánoš Trosten

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingspolitiker Jánoš Trosten, som representerer Klar samisk røst i Sametinget, sier at en egen samisk stat ikke er mulig. Det ville ifølge ham blitt bare kaos.

Dessuten er samene i så lang tid vant til å bo i fire forskjellige nasjonalstater og jobbe innenfor disse rammene. Derfor vil det være utenkelig at særlig mange samer hadde gått med på å godta etableringen av en egen samisk stat.

– Elgvin ser ikke ut til å ha kunnskap om slike ting, sier Trosten, som latterliggjør påstanden om egen samisk stat.

Samepolitikeren, som selv er kjent for å si akkurat det han mener, sier til avisa at naturverneren umulig kan ha kjennskap til samenes tenkemåte når han klarer å komme med slike påstander.