– Lite om samisk helse

Det sier leder for Samisk legeforening, øyenlege Per Somby, om det påbegynte arbeidet med den nye helsereformen som Helse- og omsorgsdepartementet har igangsatt.

Leder for Samisk legeforening, Per Somby
Foto: Piera Balto / NRK

GULDAL:Dearvvasvuođa fálaldat

Somby har sett seg lei på at legeforeningen ikke har en selvskreven plass i utvalget som skal se på særskilte utfordringer for den samiske befolkningen. – Av papirene som Helse Nord så langt har produsert, er det påfallende lite om samiske forhold, sier Somby.

– Rekrutteringsvikt

– Helse Nord har heller ikke gjort noe for å rekruttere nye samiske spesialister til Spesialistlegesenteret i Karasjok . Lederen for senteret er forlengst flyttet til Alta, noe som er svært uttilfredsstillende for aktiviteten ved senteret, sier Somby.

Han mener Helse Nord må prioritere samisk helsetjeneste i større grad.

– Vil ha samarbeid

Informasjonsrådgiver i Helse Finnmark, Ivar Greiner
Foto: Marit Kvarum

– Samisk legeforening vil være en naturlig samarbeidspartner i det videre arbeidet og jeg vet at Sametinget skal være med. Vi ønsker jo at vi får innspill fra flest mulige instanser for å utvikle bl.a. et godt tolketilbud, sier informasjonsrådgiver Ivar Greiner i Helse Finnmark.

Informasjonsrådgiveren kan ikke si noe om det kan være aktuelt for Helse Nord å styrke den samiske bemanningen ved Spesialistlegesenteret. – Det må i såfall være en sak som den kommende utredningen må ta seg av, sier Greiner.