NRK Meny
Normal

– Samemisjonen må gjøre noe

Driften til Norges Samemisjon er blitt drevet med store underskudd de siste årene, og et alternativ er å legge ned egen organisasjon og få andre til å drive virksomheten videre.

Kjell-Ove Sakseid

Formann Ove-Kjell Sakseid i Norges Samemisjon sier at de må ut på frierferd.

Foto: Pressebilde Norges Samemisjon

Det er sambåndet.no som har skrevet om de mulighetene Norges Samemisjon nå vil jobbe videre med, og det var avtroppende landsstyre i Norges Samemisjon som la frem flere mulige løsninger.

Formann Ove-Kjell Sakseid i Norges Samemisjon sier til NRK Sápmi at de ikke har noen konkrete planer på gang.

– Vi må ut til kretsene for å høre hvilke vei de ønsker at vi skal gå, noe mer en det ønsker jeg ikke å si i dag, sier Ove-Kjell Sakseid til NRK Sápmi.

Stort underskudd

På det ekstraordinære landsmøtet som ble holdt i Norges Samemisjon i slutten av mars, kom det frem at organisasjonen er i en økonomisk krisesituasjon.

Det avtroppende landsstyret la der frem tre mulige forslag som kan løse krisesituasjonen, skriver sambåndet.no.

De hadde tre forslag.

  • Et av forslagene var å legge ned egen virksomhet, og legge kapital, eiendommer og eiendeler i et eget fond, legat eller stiftelse, som skal komme de formålene Samemisjonen jobber for, til gode.
  • Et annet forslag var å legge ned Norges Samemisjon og få noen andre til å drive virksomheten videre. Da overføres alt fra samemisjonen til de som driver videre.
  • Det siste forslaget er å drive videre som egen organisasjon, men da må driften i Norges Samemisjon være på nivå med de midlene de har til rådighet.

Norges Samemisjon har 35 millioner kroner på bok og egne eiendommer.

Samarbeid med andre

Ove-Kjell Sakseid ønsker ikke å si så mye om hva han ønsker at Norges Samemisjon skal gjøre i den situasjonen de er i dag, men til Sambåndet.no sa Sakseid for en måned siden at han ønsker at de ser på muligheten for å samarbeide med andre misjonsorganisasjoner.

Vårt Land skriver at driftsunderskuddet i Norges Samemisjon har vært på mellom 4,3 og 5,3 millioner kroner per år de siste tre årene.

Det nye landsstyret i Norges Samemisjon hadde sitt første møte 15. mai, hvor de også har drøftet hvilke vei de skal gå, men der ønsker formann Ove-Kjell Sakseid at medlemmene i kretsene skal kunne komme med sine synspunkter.