NRK Meny
Normal

– Samemakt flyttes sørover

Det er stadig flere i sør, som skriver seg inn i Sametingets valgmanntall. Det betyr mandatforflytning ved neste ­sametingsvalg.

Oslo

Jørn Are Gaski (Ap) mener at Sametingets valgmanntall nå merker effekten av urbaniseringen av samene.

Foto: Meek, Tore / SCANPIX

Sametingsdirektør Rune Fjellheim

Sametingsdirektør Rune Sverre Fjellheim.

Foto: Thor Thrane / NRK

Den nye mandatfordelingen vil etter den nye mandatforflytningen medføre at representanter fra Sør-Norge vil ha større innflytelse, når maktposisjoner skal fordeles på Sametinget. Hittil har makta ligget hos representantene som bor i nord.

Sametingsdirektør Rune Sverre Fjellheim har siden 2009 vært klar over at madatfordeling­en i Sametinget må justeres. Dag­ens mandatfordeling er basert på manntallet for valget i 2005.

– Vi er forsiktige med å gå ut med noe før manntallslistene er gjennomførte. Det ligger ute foreløpige tall på nettet så enhver regnekyndig kan regne det ut derfra, sier Fjellheim til avisa Ságat .

14.180 i det foreløpige valgmanntallet

Kommunene har satt ut Sametingets valgmanntall til offentlig ettersyn. Hvis man finner feil så skal man klage skriftlig til Sametinget. Klagefristen er valgdagen for kommune- og fylkestingsvalg.

Avgi stemmeseddel

Neste sametingsvalg holdes høsten 2013, samtidig med stortingsvalget.

Foto: NRK

Det foreløpige valgmanntallet er på 14.180, hvilket er en økning på 290 i forhold til 2009. De endelige tallene vil komme etter kvalitetssikringen, rundt 1. oktober, melder Sametinget på sin internettside .

Sametingets 39 mandater fordeles etter grunnmandater og forholdsmandater. Alle sju valgkretsene skal ved to grunnmandater hver sikres representasjon i samenes eget folkevalgte organ. De 25 siste mandatene fordeles i forhold til hvor mange stemmeberettige det er i kretsen.

Den foreløpige fordelingen av mandatene i hele landet viser at Valgkrets 1 (Sør-Norge valgkrets) vil få to ekstramandater. Også Valgkrets 6 (Sørsamisk valgkrets) vil få et ekstramandat. Valgkrets 2 (Ávjovárri valgkrets), Valgkrets 3 (Nordre valgkrets) og Valgkrets 5 (Vesthavet valgkrets) vil miste et mandat hver. Antall mandater i Valgkrets 1 (Østre valgkrets) og Valgkrets 4 (Gáisi valgkrets) vil forbli det samme som ved valget i 2009.

Sametingets manntall pr. 21.07.11

Krets

Mantall

Grunn-
mandat

Forholds-
mandat

Totalt

Differanse

1.

2.183

2

4

6

 

2.

3.538

2

6

8

-1

3.

2.009

2

3

5

-1

4.

2.042

2

4

6

 

5.

1.456

2

2

4

-1

6.

904

2

2

4

+1

7.

2.048

2

4

6

+2

-------

----------

-----------

-------------

--------

---------------

Alle

14.180

14

25

39

0

– Svekket Árja, og et styrket NSR

Arbeiderpartiets sametingsrepresentant Jørn Are Gaski har utført en foreløpig beregning, med alle forbehold, av hvordan det nye sametingsmanntallet ville slått ut for mandatforedelingen slik manntallet nå fordeler seg på landsbasis.

Jørn Are Gaski

Jørn Are Gaski (Ap).

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Gaski sier at om dette var sametingsvalg, så ville maktfordelingen i Sametinget sett annerledes ut, med et svekket Árja, og et styrket NSR.

– Dette handler om urbaniser­ingen av samene. Samer flytter til byer og tettsteder der de får arbeid, hevder Gaski overfor Ságat.

Han påpeker samtidig at det har vært arbeidet hardt for å få folk til å melde seg inn i valgmanntallet. Han har også gjort seg til talsmann for et samepolitisk by- og tettstedsprogram.