– Sola er også et kristent symbol

Samisk kirkeråd avviser påstander om at det samiske flagget er hedensk. De mener derimot at flagget står bra til det samiske folk.

Sameflagget og det norske flagget

Sameflagget og det norske flagget.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi synes det samiske flagget er vakkert, og at det kler det samiske folket, uttaler leder i Samisk kirkeråd, Anne Dalheim og generalsekretær, Tore Johnsen.

De er sterkt uenige med pastor Malvind Børresen i Tana, som mener at det samiske flagget er stygt, og er gjennomsyret med okkulte symboler. Børresen uttalte lørdag til avisa Ságat at et kristent kors ville favne langt flere.

Symboliserer Guds skaperverk

Det samiske flagget ble offisielt godkjent i 1986, på den 13. nordiske samekonferansen i Åre i Sverige. Flagget har de samiske fargene og en sirkel som symboliserer solen (rødt) og månen (blått).

I motsetning til Børresen, får Dalheim og Johnsen assosiasjoner til samenes nærhet til naturen ved disse symbolene.

– At sola er borte i deler av vinterhalvåret i mesteparten av Sápmi, har selvfølgelig gitt sol og måne særlig gjenklang i samisk kultur og livsfølelse. At det også var slik i vårt folks religiøse forhistorie er derfor en selvfølge, påpeker de.

De mener at dette ikke gir noen grunn til å hevde at symbolene i det samiske flagget er okkulte.

– Vi mener sol og måne først og fremst er en del av Guds skaperverk og universelle symboler.

Sola et symbol for kristne

Samisk kirkeråds leder Anne Dalheim og generalsekretær Tore Johnsen

Samisk kirkeråds leder Anne Dalheim og Generalsekretær Tore Johnsen.

Foto: Kjell Are Guttorm/NRK

Lederduoen i Samisk kirkeråd viser til at det også i kristen sammenheng finnes en kobling til feiring av sola.

– Vi minner om at den kristne julehøytid oppstod i møte med romernes førkristne feiring av solguden «Sol Invictus», Den uovervinnelige Sol, og et av de eldste bildene av Kristus er derfor en fremstilling av Kristus som Den uovervinnelige Sol.

Astrid Båhl

Astrid Båhl.

Foto: Karen Anne Kildedam / NRK

Også hun som i sin tid tegnet det samiske flagget, Astrid Båhl, stiller seg uforstående til pastor Børresens påstand om at sameflagget er hedensk.

– Jeg tror at natursymbolene i flagget er mer samlende for det samiske folket enn det pastoren uttrykker, uttalte Båhl til NRK Sápmi tidligere denne uken.

– Et flagg for hele Sápmi

Samisk kirkeråd har i flere sammenhenger oppfordret til flagging med sameflagget, og er glad for at bruken av sameflagget har bredt om seg også i kirkelig sammenheng. De mener at flagget virker samlende for et folk som er splittet i fire land.

– Vi mener sameflagget er vårt flagg i hele Sápmi, det er vakkert, det uttrykker samiske symboler som samtidig er universelle, og som samler det samiske folket i fire land, sier Dalheim og Johnsen.