NRK Meny
Normal

– Sámediggi goazaha sámi girjjálašvuođa almmustuvvama

– Sámi girječállit heađástuvvet go illá meinnestuvvá almmustahttit girjemánusiid girjin. Sámediggi gáržžida ja goazaha sin barggu, lohká sámi girječálliidsearvvi jođiheaddji.

Karen Anna Buljo

Sámi girječálliidsearvvi jođiheaddji Karen Anne Buljo muitala sámi girječálliid leat heađástuvvan go illá meinnestuvvá almmustahttit vuoigŋadujiid sámegillii. Eai girječállit suitte ieža almmustahttit iežaset girjjiid go eai hal sámegielgirjjiid oastte ja loga nu gallis. Seamma dilli lea sámi lágádusain, eai datge suitte bargat dan barggu. Danne ferte Sámediggi veahkkin. Sámediggi han bargá sámegiela ja kultuvrra ovddas, danne lea maid Sámedikki ovddasvástádus láhčit dili nu ahte sámi mánáide ja nuoraide gávdnojit girjjit iežaset gillii. Skuvllat dárbbašit lohkamuša mánáide ja nuoraide.

Foto: Bjørnar Johansen

Sámi girječálliid searvvi jođiheaddji Karen Anne Bulju heađástuvvá ja heahpanaddá go galgá muitalit sámi girječálliid dálá dilis, nugo mat stuorit čoahkkimiin.

Davviriikkaid ministtarráđis illá jáhkket go gullet makkár girjjálašvuođa almmustahttin dilli sámi girječálliin lea.

Danne oaivvilda ahte dál livččii áigi rievdadit dili, vai sámi girječálliide ja sámi lágádusaide šattašii buoret birgenláhki.

Girječálliid vuoigŋadujiid almmustahttin lea ollásit Sámedikki duohken

Dál lea sámi girječálliid vuoigŋadujiid almmustahttin vejolašvuohta ollásit Sámedikki duohken.

Go Sámediggi stivre sámi girječálliid ollásit, eai girječállit sáhte iežaset vuoigŋadujiid almmustahttit, jos Sámediggi daid ii dohkket, vaikke lágádusat leat čállosiid dohkkehan almmustahttimiid.

Sámediggi lea áinnát mearridan makkár girjjiide addet deaddilan doarjaga. Nu ii leat ávki ohcat doarjaga jos ii leat deaivan čállit justa dan suorggis maid Sámediggi vuoruha.

Doarjaga vejolaš ohcat dušše oktii jagis

Sámedikkis ii sáhte ohcat doarjaga eanet go oktii jagis, danne bisána bargu dasa. Ii lágádus nagat almmustahttit sámegielgirjjiid doarjaga haga, go eai hal sámegielgirjjiid oastte nu ollugat.

Ja girječálli iešge ii suitte almmuhit girjjis, go diehtá ahte almmustahttin máksá olu. Ja diehtá vel dan ahte eai olbmot oastte sámegielgirjjiid dan máđii ahte dáinna mávssášii almmustahttima goluid ja oččošii čállima ovddas vel bálkká. Nu dat eai almmustuva nu olu girjjit sámegillii jahkái.

Sámedikkis áiggošedje buoridit girječálliid dili

Henrik Olsen

Sámediggeráđđi Henrik Olsen muitala iežaset bargamin dáinna áššiin. Sis leat juo leamaš olu čoahkkimat dán áššis, ja dál lea sis gárvvistuvvon gulaskuddan girjjálašvuođa boahttevaš politihkkii.

Foto: Johnny Andersen / NRK

Sámediggi lea lágidan čoahkkimiid olu sajiin gos lea leamaš sáhka justa fal das mo buoridivččii sámi girjjálašvuođa.

Sámediggi lea maid searvan lágidit girječállinoahpahusa, ja dasa leat máŋggas searvan.

Muhto sámi girječálliid searvvi jođiheaddji moaitá Sámedikki go nu ollásit stivre girječálliid, son imaštallá manne Sámediggi bidjá vel konsuleanttaid lohkat ja dohkkehit girjemánusiid vaikke girjelágádusaid konsuleanttat juo leat dohkkehan čállosiid girjin prentehit.

Sámediggeráđđi Henrik Olsen ádde dilis, danne leat sii dál áigumin rievdadit dien duppalbarggu.

Son geažuha ahte girjelágádusat galget oažžut eanet dadjamuša. Dat mearkkaša dan ahte Sámediggi ii šat bija sierra olbmuid lohkat ja dohkkehit girjemánusiid maid lágádusat juo leat dohkkehan.

Girječálliide galgá šaddat buoret almmustahttinvejolašvuohta, jos beare Sámedikki dievasčoahkkin dohkkehivčče sámediggeráđi árvalusa dán hárrái.