Vil begrense reintallet med rovdyr

Norges Miljøvernforbund vil få ned reintallet i Finnmark ved å la rovdyrene spise dem.

Reinkadaver på Tjeldøya

Illustrasjonsfoto av død rein.

Foto: Mathis Eira / NRK

– Vi krever at all rovdyrjakta stanses inntil reintallet er i alle fall halvert på Finnmarksvidda.

Det foreslår politisk nestleder i Norges Miljøvernforbund (NMF), Ørjan Holm.

– Uhyrlig tanke

Per Mathis Oskal

Per Mathis Oskal

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) har absolutt ikke sansen for dette forslaget. Nestleder Per Mathis Oskal synes forslaget er uhyrlig og lite gjennomtenkt.

– Jeg vet ikke hvor seriøst man bør ta dette forslaget om at rovdyrene skal spise reinsdyrene slik at reintallet skal gå ned. Det sier seg selv at de (NMF) har mye å lære om livets realiteter, sier en hoderystende Per Mathis Oskal.

Ifølge reindriftsutøvernes egne innmeldte tapstall for 2008 gjorde rovdyrene store innhogg i reintallet. For fjoråret oppga reineierne i Finnmark tap på 55.000 dyr. Av disse godtok Fylkesmannen i Finnmark å betale erstatning for 14 000 dyr.

I går avdekket Finnmark Dagblad at det er betalt 161 millioner kr i erstatning for omlag 96.000 rein.

Reineier Alf Johansen i Porsanger sier til avisen i dag at de ikke blir trodd.

Han har vært med i et prosjekt sammen med Norsk Institutt for Naturforskning.

– 200 kalver ble utstyrt med radiosendere som ble aktivisert når kalven ble drept. At dokumentasjonen er helt håpløs, viser radiomerkinga, sier Johansen til FD.

Ifølge reineieren ble bare ti prosent av rovdyrskadene dokumentert selv med store ressurser.

– Svindler med tapstall

Ørjan Holm synes at det stinker av forskjellen mellom innmeldte tap og det reindrifta kan dokumentere.

– De søker rovdyrerstatning når de taper rein uten å kunne dokumentere mer enn noen få prosent av de påståtte tapene. Jeg synes det stinker svindel her, sier Ørjan Holm til NRK Sámi Radio.

Han mener at problemet for reindrifta er at det er altfor mye rein i forhold til det beitemarkene tåler. Derfor er det nødvendig for næringen trikse med tapstallene.