– Reindriftsstyret bør trekke seg

Reindriftsstyret bør trekke seg når departementet overkjører styrets arbeid i forhold til øvre reintall, mener lederen i Lakkonjárga reinbeitedistrikt.

Hans Ole Eira
Foto: Privat foto

– Når departementet ikke godkjenner arbeidet til deres eget fagorgan, reindriftsstyret, da synes jeg at styret like godt kan gå av, sier lederen i Lákkonjárga reinbeitedistrikt, Hans Ole Eira til NRK Sápmi.

Går ikke av

Leder for reindriftsstyret Inge Ryan vil ikke gå av etter Eiras anmodning. Han understreker at styret eies av Mat- og Landbruksdepartementet, som dermed har siste ord i alle sakene deres.

– Både departementet og reindriftsstyret er bekymret over at reintallet er for høyt i Finnmark, og vil ha tallet ned. Vi i reindriftsstyret har satt opp en tre-årig tidsplan for å vurdere antallet, men departementet ønsker en raskere fremdrift , og det må vi respektere, sier Ryan.

Reintallet til Lákkonjárga ble ikke godkjent av departementet

I en av de største reinbeitedistriktene i Finnmark, Lákkonjárga reinbeitedistrikt, ble det vurdert innad i distriktet at det er forsvarlig å ha 7500 rein i deres distrikt, forteller Eira.

Reindriftsstyret vurderte reintallet og godkjente det. Saken ble sendt videre til departementet, men der ble antallet avvist og saken ble sendt tilbake til styret.

Nå har styret oppfordret reinbeitedistriktet om å komme opp med et nytt reintall, men lederen i distriktet nekter å følge anmodningen.

– Vi kommer ikke til å endre reintallet, fordi vi har forklart grundig hvor mange rein vi kan ha i distriktet. Da er det opptil styret å komme opp med et nytt antall, slår Eira fast.

– Latterliggjør sitt eget fagorgan

Eira setter spørsmålstegn om departementet har behov for et fagorgan.

– Fra mitt ståsted er det reindriftsstyret som skal ha et godt kjennskap til hvordan reindrift fungerer. Altså et fagorgan for departementet, da byråkratene i departementet bare sitter på kontorene sine. Dette er hovedgrunnen til at reindriftsstyret finnes. De skal bestemme reintall for de ulike reinbeitedistriktene og andre viktige reindriftssaker for departementet, sier Eira.

I følge Eira hadde reindriftsstyret bestemt øvre reintall for syv forskjellige reinbeitedistrikt. Fem av disse ble avvist av departementet. Reindriftsstyret vedtok nye reintall for disse fem distriktene, men departementet har satt seg på bakbeina også i forhold til disse vedtakene, som reindriftsstyret har bestemt.

– Slik som jeg ser det, så overser departementet sitt eget fagorgan. Samtidig synes jeg at de latterliggjør dem, sier Eira.

– Vanskelig jobb

Inge Ryan mener at reindriftsstyret ikke gjør en dårlig jobb selv om departementet hele tiden avviser deres vedtak.

– Nei, reindriftsstyret har en vanskelig jobb. Det med reintall i Finnmark er ingen lett sak. Jeg har vært i Stortinget i åtte år, og hvert år er reintallet i Finnmark et tema; at nå må reintallet i Finnmark reduseres kraftig, særlig i Vest-Finnmark. Men ingenting skjedde i løpet av disse åtte årene. Nå har reindriftsstyret tatt tak i dette. Vi er i ferd med å gjøre reintallet noe mindre, så nå skjer det noe i forhold til reintall, sier Ryan.

Korte nyheter