– Reindrifta i Jämtland og Trøndelag nær en kollaps

– Reindrifta i Jämtland og Trøndelag er nær en kollaps på grunn av alle rovdyrene, sier professor Öje Danell.

Reindrift

Reindrifta er nær en kollaps, mener professor (illustrasjonsbilde).

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Bilde

Professor Öje Danell.

Foto: Sverige landbruksuniversitet

Professoren ved det svenske landbruksuniversitetet besøkte i går Røyrvik i Nord-Trøndelag og snakket om reindrift på svensk og norsk side.

– Reindrifta i Jämtland og Trøndelag er nær en kollaps på grunn av alle rovdyrene, sier professor Öje Danell.

Professoren mener presset på reindrifta og de rundt 4.000 reindriftsutøverne er stort i Sverige.

– Rovdyrstammen vokser, og vi ser at det knapt slaktes hunndyr lengre. Når det bare er hanndyr som slaktes vil stammen kollapse, sier professoren, ifølge Trønder-Avisa.

Årsaken er at det blir for få unge simler som kan erstatte de gamle.

Danell har sammenlignet antall rovdyr og tamrein ved hjelp av tall fra Rovdata i Norge. Deretter han multiplisert dette med forventet utvikling i bestanden. Tallene er dystre, skriver Trønder-Avisa.

Hvis reinstammen kollapser og reineierne gir opp, vil rovdyrene miste mye av matgrunnlaget og begynne å vandre.

– Rovdyrene formerer seg langt raskere enn tamrein. Hvis ikke rovdyrstammen tas ned kommer kollapsen i reindrifta om få år, sier Ôje Danell.

I Trøndelag klarer ikke alle reineiere å utvikle flokkene sine på grunn av rovdyrtap.