– Feil å velge konfrontasjon

Den tidligere reindriftslederen John Henrik Eira vil fortsatt kjempe for å få en dialog med mineralselskapene.

Kvalsundgruva i Repparfjorden
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

John Henrik Eira

John Henrik Eira.

Foto: Thoralf Balto / NRK

– Jeg mener det som er best for reindriftsdistriktene at de krever medeierskap i selskapene som enten leter etter eller skal utvinne ressursene, sier John Henrik Eira til NRK Sámi Radio.

På den måten får reindrifta muligheter til direkte påvirkning av virksomheten, mener han.

– Det er bedre enn bare å være en høringsinstans, sier han.

Støtter ikke gruvedrift uten betingelser

John Henrik Eira var inntil i forrige uke leder av reinbeitedistrikt 17 i Øst-Finnmark. Han ble ikke gjenvalgt, og John Idar Anti ble valgt til ny leder.

LES OGSÅ: – Han støtter "gullgubbene", og det kan vi ikke godta

Han mener at en strategi som innebærer innflytelse og dialog med mineralnæringen, er langt bedre enn å si man er imot alt sammen.

GULDAL: John Henrik Eira

Den tidligere NRL-lederen og distriktslederen fra Karasjok understreker at han ønsker dialog med mineralselskapene.

– Det er feil å framstille dette som om jeg er for mineralvirksomhet. Jeg støtter ikke dette uten klare og entydige betingelser som ivaretar reindriftens interesser. Den nye distriktslederen, John Idar Anti, står for en konfrontasjonslinje fra første stund. Han skriver jo i sitt forslag at "vi er imot alt".

John Idar Anti

John Idar Anti.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Den nyvalgte lederen i reinbeitedistriktet, oppfatter Eira dithen at han er åpen for gruvedrift.

– Opprettes det gruver, så må reindriftssamer slutte med næringen. Vi har ikke mer å gi, sier Anti.

GULDAL: John Idar Anti

– Ikke så nøye om jeg ikke er leder

– Jeg har ingen formening om hvorfor de andre reineierne i distriktet ikke godtar mine holdninger til mineralvirksomheten. Realiteten er at vi på styremøtene i løpet av vinteren hadde delte oppfatninger i denne saken, sier han.

Eira forteller at styret behandlet to skiftlige forslag. Det ene hadde han selv fremmet, og det andre forslaget ble fremmet av John Idar Anti.

– For meg er det ikke så nøye om jeg ikke fikk fortsette som leder. Det er verre for distriktet når man nå har en holdning som tilsier at man er imot mineralvirksomhet og ikke noe annet. Da blir spørsmålet; hva oppnår man med en slik linje? Vi får en ny plan- og bygningslov og en ny minerallov. De nye lovene, og finnmarksloven, henviser til at man gjennom dialog skal arbeide videre, sier John Henrik Eira.