Hopp til innhold

– Mer reindriftsmakt med sameretten

Reindrifta vil få mer makt med flertallsforslaget til den nye sameretten, mener Finnmark fylkesting.

Reinsdyr
Foto: Arne Hjelmtvedt, Nordre Toten

Flertallet i Finnmark fylkesting går imot forslagene om at sameretten for Nordland og Troms vil endre reindriftsloven.

Fylkestinget mener at endringer i reindrfitsloven vil gi reindrifta større vern enn øvre utmarksbrukere.

Hytter og gammer

Fylkestinget vedtok at Reindriftsloven ikke endres når det gjelder opphevelse av fredningsbestemmelser.

Flertallsforslaget i utvalget for den nye sameretten mener at fredningshjemlene mot reinbeite bør oppheves. Videre bør reindriftsutøvere få adgang til elgjakt i de kommunen hvor de ellers driver lovlig reindrift.

Finnmark fylkesting sier også at reindrifta ikke bør få en utvidet rett til hytte-/gammebygging og motorisert ferdesel i utmark slik flertallet i samerettsutvalget foreslår.

– Ikke redd reindriftsmakt

Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Fylkesordfører Runar Sjåstad avviser at de frykter at reindrifta skal få mer makt i Finnmark.

– Vi synes det er helt unødvendig å endre Reindriftsloven som ble vedtatt i 2007. De endringene flertallet i Samerettsutvalget foreslår, må få en grundigere behandling og vi bør være med i et sånt arbeid, sier Sjåstad.

De fleste fylkestingsrepresentantene som hadde ordet under debatten om den nye sameretten, kritiserte at de hadde fått for kort høringsfrist og uttalte at rettighetsspørsmål måtte heretter bli grundigere diskutert i Finnmark.

Korte nyheter

 • Utbetaler to milliarder til fiskerne

  Denne uken utbetaler Norges Råfisklag to milliarder kroner til sine fiskere.

  Dette er utbetalinger for fangstene som er levert de siste to ukene i områdene fra Finnmark i nord til Nordmøre i sør.

  Dette melder råfisklaget på sin hjemmeside.

  Vanligvis mottar fiskerne oppgjør for levert fangst etter 15 dager, men som en ekstra service i forbindelse med påske blir to milliarder kroner forskuddsbetalt.

  En større fiskebåt er på vei ut på Røstbanken.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK
 • Tåke hindrer redningsaksjon i Lyngen

  En kvinne skal være lettere skadd på Rottenvikbreen i Lyngen, skriver Framtid i Nord.

  Ifølge avisa skal et redningshelikopter ha forsøkt å hente ut kvinnen, men tett tåke har stått i veien så langt.

  – Akkurat nå er det ikke forhold for å hente ut med helikopter. Det kan bli aktuelt å bruke bakkemannskaper og da etter all sannsynlighet Røde Kors Hjelpekorps Lyngen, sier Håkon Kjøllmoen i Hovedredningssentralen til avisa.

 • Stor snøskredfare i Troms og Finnmark

  – Store naturlige skred kan løsne av seg selv. Unngå ferdsel i og nært skredterreng, skriver Varsom.no i snøskredvarselet i Vest-Finnmark, Nord-Troms og Lyngen de kommende dagene.

  Det er nå sendt ut et rødt snøskredvarsel, som betyr at det er stor snøskredfare.

  Varselet gjelder foreløpig på torsdag og fredag.

  Mye nedbør og kraftig vind vil gi stor pålagring på et svakt snødekke. Store skred ventes å løsne naturlig, og de kan nå langt ut i flatere terreng.

  De kommende dagene er budskapet at folk bør unngå alt av skredterreng, også utløpsområder.

  Det er stor usikkerhet i nøyaktig hvor nedbøren treffer.

  – Per nå ser det ut som østre delene av regionen er mest utsatt, står det i varselet til Varsom.no.

  I varselet skriver de at skredene kan bli så store at de kan begrave en bil eller ødelegge et lite hus.

  Langs Finnmarkskysten er varselet på nivå 3. Det betyr at et nytt vedvarende svakt lag høyt i snødekket gjør at det er svært lett å løse ut skred. Derfor bør man også her unngå ferdsel i skredterreng.

  Det oransjevarselet gjelder på torsdag.

  Dette er snøskredvarselet som gjelder i Troms og Finnmark de kommende dagene.
  Foto: Norges vassdrags- og energidirektorat