NRK Meny
Normal

– Regjeringen har kontaktet Finland

Norske myndigheter har fått forsikringer fra Finland om at leting av diamanter ved Tanavassdraget ikke skader naturen.

Sámi Šaldi - Samelandsbrua

Samelandsbrua krysser Tanaelva mellom Roavvegieddi i Norge og Utsjoki i Finland. Ikke langt fra denne brua munner sideleven Utsjoki ut i Tanaelva.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Nærings- og fiskeridepartementet har vært i kontakt med det finske Arbeids- og næringsdepartementet om saken. De viser til at det er snakk om en reservasjon, som er en fortrinnsrett til å levere søknad om undersøkelsestillatelse innen to år, opplyser departementets Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug.

Det irske selskapet Karelian Diamond Resources har fått tillatelse til å lete etter diamanter i et område ved Utsjoki, som er sideelv til Tanaelva i Indre-Finnmark.

Dette har vakt sterke reaksjoner blant lokalbefolkningen både på norsk og finsk side av grenseelven Tana, som noen også omtaler som alle lakseelvers mor.

Stortingsrepresentanter fra Finnmark er blant de som har etterlyst mer informasjon i denne saken.

– Ikke vesentlige skader på naturen

Ordfører i Tana, Frank Ingilæ, har varslet han skal ta opp denne saken i den norsk-finske grensevassdragskommisjonen.

Han mener det er viktig å sikre denne planlagte leteaktiviteten, og eventuell oppstart av gruvevirksomhet ved Tanaelva ikke skader villaksen.

Regjeringen viser til forsikringer som finske myndigheter har kommet med i forhold til hvordan denne aktiviteten påvirker naturen.

– Finske myndigheter sier at inntil selskapet har fått innvilget undersøkelsestillatelsen, kan de kun foreta undersøkelser som ikke gir skade på naturen. Det dreier seg om geofysikk, enkel prøvetaking med videre, sier Spersrud Haug.

- Er Nærings- og fiskeridepartementet bekymret over at det skal letes etter diamanter ved et av de største sideelvene til Tanaelva?

- Jeg viser til svaret ovenfor, letevirksomheten skal ikke gi vesentlige skader på naturen, sier Spersrud Haug.