Hopp til innhold

Kritisk til sine kolleger: – Slakt mer rein

For fire år siden bestemte reineier Nils Mathisen Gaup seg for å slakte mer. Dette har gitt gevinst.

Nils Mathisen Gaup
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

–  For meg er hovedmålsetningen å tjene mest mulig penger gjennom reindrifta. Det er jo det jeg skal leve av. Jeg klarer det bra synes jeg. Dessverre er reinen i andre områder i så dårlig hold at den dør, sier han til nrk.no/sami.

Gaup er reineieren i Vest Finnmark som slakter mest og får størst gevinst av tilskuddsordningen som gjelder for reindrifta.

Sesongen 2006/2007 fikk hans driftsenhet tilsammen 290.515 kroner i tilskudd.  Med dette ligger han på en 6. plass i Finnmark. På de øverste plassene dominerer reineiere fra Øst Finnmark.

Landbruksdepartementet og reindriftssamenes organisasjon laget en ordning som skulle stimulere reineierne til å slakte mer, men ordningen har ikke gitt resultater.

Slakter alt

Nils Mathisen Gaup og distriktet han tilhører slakter hele årsproduksjonen hvert år. Hans distrikt får størst gevinst av tilskuddsordningen.

– Vi slakter og selger hele årsproduksjonen hvert eneste år. Dette gir ikke bare store tilskudd, men reinen vår blir større, mer kjøtt pr. rein og generelt i bedre hold. Dessuten sparer vi beiteområdene, forteller Gaup.

Reineieren som bor i Masi i Kautokeino, er et av få unntak. De fleste reineierne i Vest Finnmark slakter langt mindre enn Gaup. NRK Sámi Radio har i dag forsøkt å få flere reineiere til å kommentere dette, men ingen ønsker å la seg intervjue.

Reinen dør

Gaup liker ikke utviklingen i Vest Finnmark.

– På senvinteren i år ble det slaktet hundrevis av rein som var i så dårlig forfatning av kjøttet måtte ødelegges. Jeg hører også at en del rein som er satt i gjerde nå i høst, rett og slett dør. Det er et tegn på at dyrene er i dårlig hold, hevder han.

At reintallet i vestfylket øker,  får negative konsekvenser for distriktene som har redusert flokkene.

– Store flokker trenger større områder, og dessverre hender det at disse kommer inn der det er bedre plass. Jeg skjønner ikke hvorfor folk ikke slakter mer; det er rart.

Ville hatt større "premie"

For Nils Mathisen Gaup er det spesielt produksjonstilskuddet eller "produksjonspremien" som slår positivt ut. For hver 1000-lapp han selger reinkjøtt for, betaler staten 250 kr i "premie".

Selger en reineier for 400.000 kr som er maks grensen, utløser dette altså 100.000 kr i statlig tilskudd.

– Det burde ikke ha vært et øvre tak på produksjonstilskuddet. I fjor leverte jeg kjøtt for omlag 650.000 kr. Dette betyr at jeg ikke blir premiert for beløpet som overskrider maksimal grensen, mener Gaup.

En driftsenhet i Vest Finnmark hvor en reineier er ansvarlig, solgte eller omsatte i gjennomsnitt for 135.584 kr sist slaktesesong. Dette viser beregninger som NRK Sámi Radio har gjort ut fra utbetalt produksjonstilskudd.

Nyter godt av ordningen

Reineiere i flere distrikter i Øst Finnmark har i mange år fått store økonomiske uttellinger på grunn av tilskuddsordningen. Særlig er det distriktene lengst øst i fylket som blir premiert.

Stig Rune Smuk topper lista i Finnmark, med 388.220 kr. Dette kommer på toppen av det han solgte til slakteriet. Han omsatte for omlag 600.000 kr sist sesong.

– Alt har gått etter planen, og det er tilfredsstillende. Vi har slaktet hele årsproduksjonen. Tilskuddene er nok motiverende for oss, men det viktigste er å drive reindrifta best mulig. For oss betyr det gode rein som er store og tunge og som har gode beiter, forteller han.

Korte nyheter

 • Faskii guokte bálkkašumi Göteborgas

  Filbma «Ellos Eatnu – La elva leve» vuittii lávvardat eahkeda sihke gehččiidbálkkašumi ja árvvoštalliidbálkkašumi filbmafestiválas Göteborgas.

  Nordic Dragon Award lea Davviriikkaid stuorámus filbmafestivála, ja filbma oažžu ge 400.000 ruvnnu bálkkašupmin.

  – Filbma addá ođđa ipmárdusa sámiid oaidnosadjái Norgga politihka ja fápmohuksema ektui, ja lea buorre ahte geahččit ja árvvoštallit atnet árvvus dan, dadjá Kjersti Mo, Norgga Filbmainstituhta direktevra.

  Ellos eatnu - La elva leve
  Foto: Mer Filmdistribusjon
 • Futsal-golli sámi gánddaide

  Sámi futsal gánddaidjoavku vuittii lávvardaga golli Árktalaš dálveriemuin Wood Buffalo:s Kanádas. Sii časke ruovttujoavkku Davvi-Alberta 3-0. Sápmi stivrii čiekčamiid álggus gitta lohppii.

  Sápmi lea áidna joavku, mii lea vuoitán Davvi-Alberta vuostá dán jagi gilvvuin. Sápmi vuittii 3-0 álgospealus maid.

  Sápmi vuittii čieža medálja lávvardaga čuoigamiin, ja leat vuoitán oktiibuot 26 medálja. Ná máŋga medálja ii leat Sápmi goassige ovdal vuoitán Árktalaš dálveriemuin.

  AWT 2023 gull til Sápmi futsal
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Bjørkmann (24) på sikker plass for Høyre

  Tidligere Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå (52) fikk førsteplassen da Finnmark Høyre hadde nominasjonsmøte lørdag. Rett bak følger Hege Bjørkmann (24) fra Alta, som i dag sitter i kommunestyret. Videre følger Mikkel Isak Eira (54), Kautokeino; Raymond Robertsen (48), Nordkapp; Nina Danielsen (59), Sør-Varanger; Ståle Sæther (49), Loppa; Nina Eriksson (34), Porsanger, Preben Koppen Kristensen (23), Sør-Varanger og Anna Taksgård (24), Tana.

  Hege Christin Bjørkmann
  Foto: Tonje Nilsen / Høyre