NRK Meny
Normal

– Holder ikke med fagre ord

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik mener at regjeringen ikke prioriterer å få samehetsen til livs.

Sunniva Ørstavik

Sunniva Ørstavik kommer til å følge godt med på hva regjeringen gjør videre for å stanse etnisk diskriminering.

Foto: Jon Are Berg-Jacobsen / LDO/Presse

Saken om samiske Eli Anne Nystad som natt til 5. oktober ble hånet og trakassert av en guttegjeng i sentrum av Trondheim, har fått mye oppmerksomhet de siste ukene.

En av guttene forsøkte også å tenne på jakken hennes flere ganger, noe som ble fanget opp av overvåkningskameraene, som du kan se i videoen nedenfor.

Guttene er nå etterlyst av politiet og politiet har publisert usensurerte bilder av mennene på egen Twitter-konto i håp om at noen vil gjenkjenne dem.

Natt til torsdag ble Eli Anne Nystad forsøkt påtent utenfor et utested i Trondheim.

Her blir Eli Anne Nystad forsøkt påtent

Ifølge Karasjok-jenta som studerer i Trondheim, ble hun trakassert av guttegjengen på bakgrunn av hennes samiske identitet.

Det er en alvorlig sak som krever handling, sier Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud. Men det krever at regjeringen, som har det overordnede ansvaret for å hindre etnisk diskriminering, legger mer penger på bordet.

– Jeg forventer en større satsning på antidiskrimineringsarbeid. Vi må iverksette et systematisk holdnings- og kunnskapsarbeid, og jeg har spurt regjeringen ved flere anledninger om de er villig til å gjøre grep for å få det til. Jeg ser det ikke i statsbudsjettet for neste år, sier Ørstavik.

Departementet: – Dette er prioritert

Statssekretær Ahmad Ghanizadeh

Statssekretær Ahmad Ghanizadeh sier at regjeringen prioriterer diskrimineringsarbeid.

Foto: Sørbø, Krister / NTB scanpix

Men det er ikke statssekretær Ahmad Ghanizadeh i Barne-, likestilling og inkluderingsdepartementet enig i. Han fastholder at antidiskrimineringsarbeid er noe som regjeringen prioriterer i handlingsplanen mot etnisk diskriminering.

– Handlingsplanen er et konkret resultat som også er å finne i budsjettforslaget for 2013. Derfor er jeg ikke enig i at vi ikke prioriterer antidiskrimineringsarbeid.

Formålet med handlingsplanen er å fremme likestilling og å hindre etnisk diskriminering. Planen fra 2009 inneholder 66 tiltak, og mange av departementene og andre etater er involvert i handlingsplanen.

– Vi forventer at planen gir et resultat i form av at det blir mindre diskriminering, at diskriminering blir motvirket og motarbeidet, og likestillng blir fremmet. Det er det som er målet med alle tiltakene i planen, sier Ghanizadeh.

Etterlyser mer forskning

Men likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik mener at det trengs sterkere tiltak for å forhindre diskriminering av samer.

– Dessverre har man lite forskning og undersøkelser som viser hvor utbredt diskrimeringen av samer er. Vi vet noe, blant annet at samer opplever svært mye mer diskriminering enn etniske nordmenn. Det i seg selv gjør at vi bør kreve sterkere tiltak for å hindre den type diskriminering og trakassering.

Forskning viser at samer opplever mer enn ti ganger mer diskriminering enn etniske nordmenn, og at det kan gå utover den psykiske helsen.

Statssekretær Ahmad Ghanizadeh sier at det er en vurderingssak for regjeringen.

– Jeg har notert meg det som Ørstavik sier. Vi må vurdere om det er behov om særskilt kunnskap knyttet til diskriminering av samer.

– Vil følge godt med

Saken om Eli Anne Nystad fikk også statsminister Jens Stoltenberg til å gå ut offentlig og ta avstand fra denne type trakassering .

Sunniva Ørstavik er glad for at landets leder kom på banen, og hun kommer til å følge godt med på hva regjeringen gjør videre for å forhindre trakassering, diskriminering og hatkriminalitet rettet mot samer.

– I kampen mot denne type diskriminering så holder det ikke bare med fagre ord. Vi må iverksette et systematisk arbeid som gjør at barna våre kan vokse opp i et samfunn der negative holdninger om hverandre ikke får grobunn og kan resultere i de grusomme handlingene som vi så i Trondheim, sier Ørstavik til NRK.