– Utidig av presidenten

Fylkesordfører Runar Sjåstad i Finnmark synes sametingspresidenten driver et politisk spill om urfolksavgiften.

Fylkesordfører Runar Sjåstad
Foto: Thor Thrane / NRK

– Dette spillet driver presidenten fordi han legger ord i munnen på næringsministeren, sier Sjåstad til NRK Sámi Radio.

Igjen er debatten om et framtidig urfolksvederlag fra mineralutvinning blusset opp.

Regjeringen ønsker å innføre en bestemmelse i den kommende mineralloven som forplikter mineralselskapene til å betale en avgift dersom virksomheten skjer i samiske områder i Norge.

Minister-uttalelser

I går fortalte næringsminister Dag Terje Andersen i et intervju med NRK Sámi Radio at han syntes det er "nærliggende å tro at Sametinget skal forvalte urfolksvederlaget".

Andersen understreket at regjeringen ikke har tatt stilling til hvem som skal forvalte vederlaget.

HØR HVA statsråden sa

President Olli betegnet uttalelsene som meget gode.

Dette har skapt røre i store deler av Finnmark Arbeiderparti. 

– Forhaster seg

– Jeg synes sametingspresidenten forhaster seg litt når han tolker næringsministeren slik, sier fylkesordfører Sjåstad.

– Olli tillegger næringsministeren ord som jeg ikke kan se han har sagt. Jeg har sett hva ministeren sa til NRK Sámi Radio i går. Statsråden kom med noen personlige betraktninger, men han var klar på at han ikke hadde konkludert. Da er det ikke sametingspresidenten sin oppgave å konkludere på vegne av nærings- og handelsministeren, sier fylkesordfører Runar Sjåstad.

Sámediggepresideanta Egil Olli

Egil Olli.

Foto: Piera Balto / NRK

Fylkesordføreren har en helt annen forståelse av det næringsministeren sa til NRK Sámi Radio i går enn det sametingspresidenten har.

– Merkelig

– Det er nesten utidig av sametingspresidenten eller andre å tillegge ord statsråden ikke har sagt. Jeg har forstått statsråden slik han personlig mener det er naturlig at Sametinget forvalter urfolksvederlaget, men at man ikke hadde konkludert med noe.

Sjåstad legger ikke skjul på at han synes sametingspresidenten håndterer spørsmålet om urfolksvederlaget merkelig.

– Slike saker skaper uro i partiorganisasjonen, men vi er forpliktet til å ta slike debatter. Det er viktig å ha forståelse og respekt for hverandres roller selv om man er uenig.