Reinpolitiet utnytter maktposisjonen for eksklusivt fiske

– De har gjennom flere år kjørt med ATV kjøretøy til fiskeplasser hvor andre ikke har lov å ferdes, påstår fisker.

Reinpolitiet på oppdrag

Illustrasjonsbilde. Motoriserte kjøretøy som ATV er et vanlig fremkomstmiddel for reinpolitiet i villmarken. Bildet er tatt ved en helt annen anledning og personene på bildet har ingen tilknytning til saken.

Foto: Johan Mathis Gaup

Reinpolitiet ønsket ikke å kommentere saken da NRK ba om tilsvar til påstandene.

– Jeg syns jo det er veldig uheldig at de får kjøre opp dit med firehjulere, mens vi andre må slite og gå opp dit. Og når vi kommer til de beste fiskeplassene så er enten oppsynet eller reinpolitiet der oppe og fisker, sier Ingvald Laiti

Ingvald Laiti

Fisker Ingvald Laiti syns det er uheldig å måtte møte politi ved de gode fiskeplassene.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

I øvre del av Kárášjohka (elva) i Finnmark er det forbudt for allmennheten å kjøre med motoriserte kjøretøy før 1. Juli. Dette forbudet gjelder ikke for reinpolitiet.

Den lokale fritidsfiskeren, som har familiehytte i østsiden av Karasjok, påstår å ha sett reinpolitiet fiske i de avsidesliggendes idylliske fiskeplassene hvor en av Norges beste lakseelver renner.

I det siste skal han også ha hørt hos andre at reinpolitiet har fisket i området.

NRK har vært i kontakt med flere som kan bekrefte det samme som Laiti, men de ønsker å være anonyme.

– Hvis de ville kommet seg dit slik som alle andre ville det vært helt greit, mener Laiti.

– Vi har andre oppgaver enn fisking

Fungerende politimester i Finnmark politidistrikt, Trond Erik Nilsen, reagerer på opplysningene om at reinpolitiet utnytter maktposisjonen til eksklusivt fiske.

Nilsen kommenterer ikke det konkrete forholdet men mener generelt at reinpolitiet har andre oppgaver enn fisking.

Trond Erik Nilsen

Fungerende politimester, Trond Erik Nilsen.

Foto: Politiet / NRK

– Når vi er på jobb i statens tjeneste så er det andre ting vi skal gjøre. Da har vi oppsyn og en rekke oppgaver vi skal ivareta, da burde selvfølgelig ikke fisking være en del av det, sier Nilsen.

Politimesteren understreker at deres tillit er viktig.

– Vår tillit i forhold til driv av tjeneste er viktig, og da kan ikke vi sette oss ut over det som gjelder for andre, understreker Nilsen.