– På tide med en uttalelse på hvor SV står i samepolitikken

Varaordfører møter mange samer som er skeptisk til Sosialistisk Venstreparti (SV). – Vi har markert et tydelig standpunkt, svarer SVs stortingsrepresentant.

Odd-Are Hansen

Varaordfører Odd-Are Hansen i Skånland møter mange skeptikere.

Foto: Mathis Eira / NRK

– Det kan være på tide med en uttalelse i forhold til hvor SV står i samepolitikken

Varaordfører i Skånland, Odd-Are Hansen (SV), mener at partiet hans nasjonalt må være tydelige i hva som er partiets politikk om det samiske.

– Rett og slett for å rense lufta litt, for det er mange som er av den oppfattelsen at SV har en samefiendtlig politikk, sier Hansen.

Varaordføreren har jobbet mye med samiske saker lokalt. Han har blant annet jobbet for å få Skånland kommune innlemmet i språkforvaltningsområdet for samisk språk.

Olav Gunnar Ballo

Tidligere stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo.

Foto: Robert Greiner / NRK

Hansen forteller at han møter folk som er skeptiske til SV på grunn av meningene til tidligere stortingsrepresentant for SV, Olav Gunnar Ballo.

  • Les også:

Kjempet mot lov og makt

Ballo har kjempet mot finnmarksloven. Han er også imot å gi mer makt til Sametinget.

– Jeg står for alt jeg har sagt. At det fortsatt er aktuelt forteller jo at jeg må ha truffet en nerve. Jeg vet mange mener det samme som jeg sa den gang, sier Ballo.

Stortingsrepresentanten gjentok sine meninger i et leserinnlegg i Dagbladet i 2016:

«Det burde aldri vært noen egen lov for Finnmark, like lite som vi bør ha egne lover for Nordland eller Hedmark. Vi er én nasjon vi med, også vi fra Finnmark. Straks begreper som «same», «Sametinget» eller «urfolk» bringes inn i lovteksten, og legger føringer for beslutninger som skal fattes, diskrimineres de som ikke har stemmerett til Sametinget og ikke kan påberope seg røtter som urfolk. Finnmarksloven er full av slike formuleringer.»

Olav Gunnar Ballo var stortingsrepresentant for SV i tre perioder fra 1997 til 2009, og meldte seg ut av SV i 2010 og meldte seg inn i Arbeiderpartiet.

– Tydelig standpunkt

Kristi Bergstø, SV

Kirsti Bergstø stortingsrepresentant for SV.

Foto: Rune Berg / NRK

Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti Kirsti Bergstø sier at SV har vært tydelig på å markere hva som er partiets politikk og hva som er Ballos meninger.

– Det er blitt tatt opp underveis og partiet har markert sitt standpunkt tydelig, sier Bergstø.

– SV er en av de partier som foreslår mest i bevilgninger til Sametinget, er konsekvent i kampen for samisk språk, at ungene skal ha rett til opplæring i og på samisk. Vi er også tydelige på sjøsamiske rettigheter og støtter finnmarksloven, sier Bergstø.

Bergstø er foreslått som nestleder i partiet.