– På jordet å gi opp rettigheter

Professor Ottar Brox kan på ingen måte akseptere at fiskeriministeren med et pennestrøk har valgt å fjerne kyst og fjordfiskernes historiske rettigheter i Nord-Norge.

Ottar Brox

Professor Ottar Brox mener det er klart at kystbefolkningen har historiske rettigheter.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Brox hevder at fiskerne i nord har både kollektive og historiske rettigheter i de områder hvor de har livnært seg gjennom tidene.

– Det er jo helt meningsløst at en fiskeriminister med et pennestrøk skal ta i fra dem slike rettigheter. Det er helt opplagt at kystbefolkningen har historiske rettigheter, påpeker Brox.

Olsen forsvarer regjeringens standpunkt

Finnmark Arbeiderparti har programfestet at man skal gi historiske rettigheter til fiske i Finnmark, men i avtalen mellom Sametinget og fiskeriministeren er ikke denne retten tatt med.

– Det må bety at de har ombestemt seg. Det er helt klart at de er helt på jordet hvis de da gir opp de historiske rettighetene. Dersom det hadde vært et skikkelig engasjement i Nord-Norge for å få stadfestet de historiske rettighetene, så hadde det vært umulig for Stortinget å ta det fra dem, påpeker Ottar Brox.

Ingalill Olsen og Tufjordbruket

Ingalill Olsen (Ap).

Foto: Foto/montasje: Tore Linnerud/Øyvind Bye Skille / NRK

Finnmark Ap (FAP) sin stortingsrepresentant, Ingalill Olsen, forsvarer imidlertid regjeringens standpunkt.

– I forhold til om en historisk rettighet veier tyngre for Stortinget enn en annen rettighet, så tror jeg tror jeg nesten det er en akademisk diskusjon. Derfor tenker jeg at det som ligger der er bra, sier Olsen.

Stortingsrepresentanten understreker at FAP har behandlet Kystfiskeutvalgets innstilling og kommet frem til et standpunkt.

– FAP har behandlet Kystfiskeutvalgets innstilling og kommet med innspill til regjeringen. Vi registerer at det er bra det som kommer fra regjeringen i denne saken, understreker Ingalill Olsen.