– Debatten har på en måte blitt vrengt

Tromsøs ordfører sier han er glad i det samiske, og at debatten om innlemmelse i språkforvaltningsområdet har blitt vrengt.

Flere hundre deltok i demonstrasjonen mot trekk av søknad om innlemmelse i samisk språkforvaltningsområde i Tromsø lørdag.

Mange av dem skilte seg ut fra øvrige byvandrere.

Deltakerne gikk i tog gjennom Tromsøs gater både med og uten kofte, og i antrekk både rett vei og på vranga.

Demonstrasjonen ble arrangert i anledning at den borgerlige politiske ledelsen i Tromsø kommune - bestående av Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet, har bestemt at den vil trekke en søknad om innlemmelse i det samiske språkforvaltningsområdet.

Vrengt debatt

Tromsøs ordfører Jens Johan Hjort (Høyre) møtte demonstrantene utenfor rådhuset. Han vil som lovt stemme for å trekke søknaden når saken snart skal behandles.

– Debatten har på en måte blitt vrengt dithen - for å bruke vrengebegrepet - at man nå snakker om for og imot det samiske. Slik er det ikke, sier Hjort.

Han mener det er tale om uenighet om det samiske språkforvaltningsområdet som virkemiddel.

– Jeg er helt sikker på at den store majoriteten i Tromsø er opptatt av å ivareta og videreutvikle samisk språk og kultur.

Ni kommuner

Ni kommuner er med i det samiske språkforvaltningsområdet: Nesseby, Tana, Karasjok, Porsanger, Kautokeino, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord og Snåsa.

Innen området er samisk og norsk likestilte språk.

Her skal offentlige virksomheter oppfylle samelovens språkregler og tilrettelegge for kommunikasjon på samisk.

Overveldet

Spørsmålet om innlemmelse har ført til splid i Tromsø. Byens sameforening har gått til politianmeldelse etter ha mottatt en tegning med et hakekors iet samisk flagg.

Initiativtager Max Mackhè var overveldet over oppmøtet på demonstrasjonen. Han var også tilfreds med at ordføreren var å se, tross meningsforskjeller.

– Jeg er kjempefornøyd med at så mange har kommet, både nordmenn, samer, og politikerne i byen som vi ikke hadde tatt kontakt med.