– Vi må ønske utlendingene velkommen

Høyrepolitiker deler ikke bekymringen om at utlendinger tømmer fiskevannene i Finnmark.

Frank Bakke Jensen

Frank Bakke Jensen.

Foto: Thor Thrane / NRK

– Dette gir gode muligheter for reiselivet i Finnmark, sier Frank Bakke Jensen som er Finnmark Høyres førstekandidat til Stortinget.

GULDAL: VIĐA KILOMETER RÁDJÁ

Den såkalte fem kilometers grensen, ble opphevet da Stortinget vedtok finnmarksloven. Samtidig med dette ble det gjort endringer i lakse- og innlandsfiskeloven. Dermed falt hjemmelen for grensen bort. Slik fikk utlendinger adgang til å fiske utenfor fem kilometer grensen.

Det er ikke Finnmarkseiendommen (FeFo) som har opphevet denne ordningen.

– Vi må ønske utlendingene velkommen

Jensen deler ikke bekymringen om at det er altfor mange utlendinger som fisker i Finnmark.

Han sier at reiseliv og utmarksnæringen er satsningsområdet i Finnmark.

– Vi bør heller ønske utlendinger velkommen til fylket, istendenfor å snu og vri på alle lovene for å hindre folk i å fiske, sier Jensen.

Utfordrer den nye styrelederen

Runar Sjåstad

Runar Sjåstad.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Fylkesordfører Runar Sjåstad mener at det er mulig å gjeninnføre femkilomers sonen. Han håper at den nye styrelederen i FeFO, Harald Larsen vurderer saken på nytt.

Sjåstad mener også at FeFo burde vært modigere og utfordret sentrale myndigheter i denne saken.

Femkilometersgrensa

Den gamle loven ga utlendinger kun anledning om å fiske i en sone på fem kilometer fra hver side av hovedvegen i fylket. Kun i spesielle tilfeller ble det gitt dispensasjon for utlendinger å fiske utenfor denne sonen.

Da FeFo ble opprettet, ble 5 km-grensa opphevet etter endringer i lakse- og innlandsfiskeloven.

LES OGSÅ: Vil ikke la utlendinger fiske ørret på Finnmarksvidda

Korte nyheter

 • – Grenser til et ulovlig møte

  – Representanten har krav på å bli forstått i et kommunestyre. Det betyr at meningen til vedkommende representant skal komme frem i et kommunestyre, slik at alle kan ta del i det. Og vi har en utfordring. Dette grenser til et ulovlig møte, fordi samisk og norsk er likestilte språk, uttalte Filip Mikkelsen (H) i kommunestyremøtet i Hamarøy kommune på onsdag.

  Årsaken til denne uttalelsen var at representanten Heidi Andersen (Sp) holdte et innlegg på samisk uten at dette innlegget ble tolket. Andersen kom med kommentar under behandling av budsjettet.

  – Det som forunderer meg er at dette blir imøtegått i stillhet. Jeg mener at ordføreren kunne ha beklaget seg, kommenterte representant i kommunestyret Miriam Paulsen (V).

  –Det ville ikke ha vært riktig av ordfører å be representanten selv å tolke seg selv når hun velger å ikke gjør det, svarte ordfører Britt Kristoffersen (Sp).

  Samuel Gælok informerer i et Facebookinlegg om at han har sendt en klage til Statsforvalteren i Nordland om brudd på Samelovens paragraf 3-11. Gælok mener kommunen bryter Samelovens språkregel, da inlegget ikke ble tolket til norsk. – Ordføreren verken beklaget, eller kommenterte hendelsen fra talerstol, skriver Gælok i klagen.

  Kommunestyremøte Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 30. november 2021
  Foto: skjermdump 03.12.21
 • Dá heŋgejit bohccooivviid museai

  Dán vahku lea sámi dáidda boahtán sadjái Norgga ođđa Nationálamuseai. Sámi dáidda ii galgga čihkosis, baicca leat dat vuosttaš man oaidná go lávke sisa. Pile O Sápmi Supreme lea Máret Ánne Sara dáidda, ja dat 400 bohccooaivvi galget govvidit bággonjuovvamiid váikkuhusaid. – Máret Anne Saras lea nanu jietna dáiddabirrasis, sihke nationála dásis, muhto maiddái internationála dásis, lohka kurator Randi Godø. Geahča olles video dás.

  Dán vahku lea sámi dáidda boahtán sadjái Norgga ođđa Nationálamuseai. Sámi dáidda ii galgga čihkosis, baicca leat dat vuosttaš man oaidná go lávke sisa. Pile O Sápmi Supreme lea Máret Ánne Sara dáidda, ja dat 400 bohccooaivvi galget govvidit bággonjuovvamiid váikkuhusaid.  
 • Vil ikke ta ansvar ved evt nedleggelse

  – Kommunedirektøren har gjennomgått notatet fra stiftelsen Árran som er eier av selskapet Vuonak Mánájåroj AS, og har med bakgrunn i dette funnet at saken i det hele dreier seg om en feilslått investering som ikke kan forsvares verken på kort eller lengre sikt. Det skriver kommunedirektør i Hamarøy kommune, Odd Børge Pedersen, i en saksutredning vedrørende kommunens involvering i drift av den samiske barnehagen. Vuonak mánájåroj AS åpnet i nytt bygg i 2020, og tilbyr 36 plasser. Per nå er det 12 barn der. Etter vel ett års drift har Árran, som eier Vuonak mánájåroj, henvendt seg til kommunen for hjelp til å komme seg ut av den økonomiske situasjonen. Kommunedirektøren har utredet kommunens muligheter, men utelukker å overta bygningsmasse, aksjeposter eller videreføring av et AS. – Ved en eventuell nedleggelse vil kommunen måtte styrke det kommunale barnehagetilbudet til de rammede barna. Og her er det snakk om to muligheter: Sette barna i den kommunale barnehagen, eller å ta i bruk legeboligen på Drag som barnehage, heter det i saksutredningen.

  Vuonak mánájåroj
  Foto: Sander Andersen / NRK