Håper på «stinn brakke» i Alta

I kveld er folk i Alta invitert til folkemøte for å snakke om et eventuelt samarbeid mellom kommunen og Sametinget. Målet er å styrke det samiske tilbudet i kommunen.

Laila Davidsen

Ordføreren i Alta kommune, Laila Davidsen (H) ønsker innspill fra kommunens innbyggere til utarbeidelse av en eventuell samarbeidsavtale med Sametinget.

Foto: Robin Mortensen

Ann-Mari Thomassen

Sametingsrådsmedlem Ann-Mari Thomassen (NSR), har positive forventninger til et eventuelt samarbeid.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Dersom kommunen hadde blitt en del av det samiske forvaltningsområdet, så ville samisk bli likestilt med norsk språk, sier sametingsrådmedlem Ann-Mari Thomassen.

Dette har kommunen så langt ikke ønsket og derfor kan en samarbeidsavtale etter Sametingets mening være en måte å sikre kommunens samiske befolkning et tilfredsstillende tilbud.

Alta kommune er en av de kommunene i Norge med flest samer, der majoriteten er sjøsamer.

God dialog

Ordfører i Alta, Laila Davidsen (H), håper at riktig mange kommer til Kultursalen UiT Campus Alta for å delta på folkemøtet.

– Vi ønsker innspill og god dialog med så store deler av Altas befolkning som mulig, som blant annet organisasjoner, politikere og den øvrige delen av befolkningen, sier Davidsen.

Davidsen tror det vil være nyttig for kommunen å benytte seg av Sametingets kunnskap i arbeidet med å tilrettelegge tilbudet til den samiske befolkning på best mulig måte.

Kommunen og sametinget ønsker innspill til hva man skal ha fokus på i en eventuell samarbeidsavtale.

Styrke det samiske

På folkemøtet vil Alta kommune og Sametinget orientere om intensjonene med en avtale mellom Sametinget og Alta kommune.

I 2013 undertegnet Sametinget samarbeidsavtale med Tromsø kommune, som plikter kommunen blant annet til å fremme og ta vare på samisk språk og kultur.

Sametinget har også laget samarbeidsavtaler med flere fylkeskommuner i Norge. (ekstern lenke)