– Olli gir blaffen i Sametinget

– Sametingsrådet bryter klart de demokratiske spillereglene i Sametinget, mener sametingsrepresentant Klemet Erland Hætta (NSR).

Klemet erland Hætta
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Norske Samers Riskforbund (NSR) beskylder sametingspresidenten for å være illojal overfor flertallet i Sametinget.

De viser til konsultasjonene mellom Sametinget og olje- og energidepartementet om utbyggingen av Goliatfeltet i Barentshavet. NSRs Klemet Erland Hætta ser meget alvorlig på dette.

HØR: Klemet Erland Hætta kritiserer presidenten

NSR kommer ikke til å gjøre noe med denne konkrete saken. De vil bare at det blir kjent at rådet ikke følger demokratiske spilleregler. Hætta mener at rådet ikke har forholdt seg til normale spilleregler.

– Nei, det har vi ikke gjort

Sametingspresident Egil Olli avviser påstanden om at han har brukt mindretallets vedtak under konsultasjoner når det gjelder utbyggingen av Goliatfeltet.

– Sametingsrådet har ikke brukt annet enn flertallets vedtak under konsultasjoner, understreker Olli. Han mener at rådet har sitt på det tørre.

HØR: Sametingspresident Olli om kritikken

Han sier til NRK Sámi Radio at han hele tiden har vært konsekvent på at det er Sametingets vedtak som ligger til grunn for konsultasjoner.

– NSR tar fullstendig feil, sier presidenten. De blander det med at departementet har satt rådets høringsuttalelse med alle de andre høringsuttalelsene.