NRK Meny
Normal

– Ny biskop bør også kunne samisk

Avtroppende biskop Per Oskar Kjølaas og leder for Samisk kirkeråd, Anne Dalheim, ønsker en ny biskop som engasjerer seg i samisk kirkeliv.

Anne Dalheim og Per Oskar Kjølaas

Leder i Samisk Kirkeråd og avtroppende biskop i Nord-Hålogaland, Per Oskar Kjølaas, har samarbeidet tett i flere år for å styrke samisk kirkeliv. Begge håper at Kjølaas sin etterfølger vil fortsette dette arbeidet.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Mine forventninger til den nye biskopen er jo at han eller hun i alle fall kan lese tekster på samisk, men det aller beste hadde jo vært at min etterfølger også kan snakke litt samisk, sier avtroppende biskop i Nord-Hålogaland Per Oskar Kjølaas.

I forbindelse med hans avskjedsgudstjeneste i Tromsø domkirke søndag, og avskjedsmottakelsen på Rica Ishavshotell i Tromsø, var det mange som fremhevet nettopp hans engasjement for samisk kirkeliv.

24 september tilsetter Kirkerådet Kjølaas sin etterkommer. Det er tre finalister som kjemper om denne bispestillingen lengst nord i landet.

– Samisk i alle menigheter

Leder for Samisk Kirkeråd, Anne Dalheim, er også tydelig på at hun håper den nye biskopen til og med lærer seg samisk, slik Kjølaas gjorde.

– Jeg har virkelig forventinger om at den nye biskopen følger Per Oskar sitt eksempel ved at det er forkynning på samisk, og at det samiske også blir en naturlig del i alle menighetene, sier hun.

Hun får ikke fullrost Kjølaas nok for den innsatsen han har gjort for samisk kirkeliv.

– Han har virkelig vært en døråpner på alle måter for å synliggjøre det samiske som en naturlig del av kirkelivet i nord, og det forventer jeg jo at den nye biskopen også gjør, sier hun.

– Vanskelig å unngå samisk

Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen tror det blir naturlig for den nye biskopen i Nord-Hålogaland å fortsette arbeidet med å styrke samisk kirkeliv.

Sametingets rådsmedlem Henrik Olsen som også var tilstede under avskjedsgudstjenesten tror det vil være naturlig for den nye biskopen å fortsette styrkingen av samisk kirkeliv.

– Jeg tror at Kjølaas har bragt så mye respekt for det samiske inn i kirka på høyeste nivå, slik at det er en naturlig forventning og en naturlig gjerning å følge ham i det, sier Olsen.