– NSR er ingen gruvemotstander

– Norske Samers Riksforbund (NSR) er ingen motstander av samfunnsutvikling eller næringsvirksomhet i samiske områder, sier NSR-listetopp.

Gunn-Britt Retter

Gunn-Britt Retter.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Førstekandidaten til NSR i Valgkrets 1 - Østre Valgkrets, Gunn-Britt Retter, tilbakeviser med dette Jánoš Trosten (Ofelaš) sin påstand om at NSR og Arbeiderpartiet (Ap) er motstandere av gruvedrift og dermed også er med på å hemme samfunnsutviklingen i samiske områder.

– Vi er ikke imot gruvedrift, men vi vil at slik virksomhet skal drive på et riktig grunnlag. Gruvedrift er ikke noe nytt i samiske områder, men det er viktig i kjølvannet av den nye mineralloven at også urfolk, slik som samer, har rettigheter. Derfor må også overskuddet fra gruvedriften tilfalle samiske områder, forklarer Retter.

– Vi trenger arbeidsplasser

Janos Trosten

Jánoš Trosten.

Foto: Torill Olsen

Jánoš Trosten er toppkandidaten til det samepolitiske partiet Ofelaš i Valgkrets 1 - Østre valgkrets.

I forrige uke uttalte Trosten at NSR og Arbeiderpartiet bruker reindrifta som unnskyldning for å slippe gruver og annen næringsutvikling.

– Det kan ikke være slik at reindriftas innsigelser skal stoppe all næringsutvikling i samiske områder, sier Jánoš Trosten.