Hopp til innhold

– Norsk vinner på Sametinget

Politikere må lese saksdokumenter på norsk siden det er mangler i de samiske versjonene. – Sterkt beklagelig, sier sametingspresidenten.

Sametinget
Foto: Sigve Nedredal / NRK

Terje Tretnes

Terje Tretnes (SfP)

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingsmedlem Terje Tretnes for Samefolkets Parti (SfP) er forundret over at norsk vinner fram på Sametinget.

Sakspapirer de skal jobbe med inneholder manglende informasjon på samisk.

– Vi fikk beskjed om å lese den norske versjonen. Det er litt bemerkelsesverdig at det norske språket blir prioritert på Sametinget, sier Tretnes.

– Sterkt beklagelig

Sametingspresident Egil Olli er uenig at norsk blir prioritert framfor samisk.

– Det kan skje at det er forskjell på saksdokumentene. Det skal selvfølgelig ikke skje og det beklager jeg sterkt. Slikt har skjedd før og jeg kan ikke garantere at det ikke skjer igjen, sier Olli.

Olli vet ikke hvorfor dette skjedde og legger til at han ikke er på jakt etter syndebukker.

– Mangler ikke tolker

Tretnes har også kritisert mangelen på tolker på noen av komitémøtene.

– Sykdommer kan forekomme. Og det er ikke så lett å få tolker på kort varsel. Hittil har vi hatt nok tolker, men jeg vet ikke grunnen på hvorfor det manglet tolker i det nevnte komitémøtet, sier sametingspresidenten.

Korte nyheter

 • Eamiálbmogiid gudnejahttet Austrália seattaliin

  Austrália guovddášbáŋku áigu rievdadit ruhtaseattaliid ja gudnejahttit eamiálbmogiid dan sadjái brihttalaš moneárka. Dán rádjai lea Austrália ruhtaseattaliin leamaš govva brihttalaš dronnegis, muhto maŋŋá truvnno molsuma de leat mearridan baicce gávdnat eamiálbmot symbola mii gudnejahttá sin eamiálbmogiid.

  Ruhtaminttain gal galgá leat govva brihttalaš gonagas Charles:s. Eamiálbmot symbola boahtá viđa dollár seattalis, nu čállá NTB.

 • Heajos dálki dagahan heajos guollebivddu

  Ođđajagimánu heajos dálkki geažil eai sáhttán bivdit guliid, ja nu fertejedje guollefatnasat leat gáttis.

  Dássážii dán jagi leat buktán 38 proseantta unnit guoli go diibmá seamma áigodagas, nu čájehit Norges Råfisklag logut.

  Goitge lea Finnmárku bajimusas statistihkas Davvi-Norggas, Oarje-Finnmárkkus leat buktán 415 tonna guoli, ja nubbin lea ges Nuorta-Finnmárku.

  Fiskebåter til kai i Båtsfjord.
  Foto: Bård Wormdal / NRK
 • Manná maŋás bellodatmihtideamis

  Bargiidbellodat manná maŋos bellodatmihtideamis, maid Norstat lea dahkan NRK ja Aftenposten ovddas.

  Go olbmuin jerret maid áigot jienastit suohkanválggas ja Stuoradiggeválggas, de manná Bargiidbellodat maŋos guvttiin proseantačuoggáin.