Hopp til innhold

– Nes Fort utbygging må granskes

Norske Samers Riksforbund har skrevet et brev til Miljøverndepartementet, der de anmoder departementet å utføre en konsekvensutredning før en eventuell utbygging på Nes Fort.

Kjersti Myrnes Balto

Kjersti Myrnes Balto, sametingsrepresentantfor NSR.

Foto: Pressebilde NSR

– Reindrifta som samisk næring har verdi også utover sysselsettings-faktoren, ikke minst som kulturbærer, skriver Kjersti Myrnes Balto i NSR.

NSR tror at en utbygging kan føre til at reindriftsutøvere mister beiteland. De tror at noe av hovedproblemet i denne saken ligger i en manglende arealplanlegging for regionen som helhet.

Anklager media

NSR skriver at lokal næringsutvikling og beiterettigheter for reindrifta blir satt opp mot hverandre i media, og at konfrontasjonene til dels har vært aggressive.

– Det hele toppet seg 9. april, da over 200 demonstranter, deriblant barnehagebarn, viste sin støtte til utbyggingsplanene for det nedlagte Nes Fort, skriver Myrnes Balto.

– Verdifull for reindriften

Videre skriver NSR at Nes Fort ikke lenger brukes av Forsvaret, og at en privat utbygger har planer om å legge til rette for 600 fritidsboliger, kunstig øyrike og turistanlegg.

– Utbyggingsplanene innbefatter selvsagt også en god del arbeidsplasser – arbeidsplasser som er sårt tiltrengte i en omstillingskommune som Lødingen. Men med i historien hører også at det nedlagte fortet utgjør verdifullt beiteland for reindrifta i området, skriver Myrnes Balto.

Korte nyheter

 • 20 millioner kroner til Saminor

  Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik en bevilgning på 20. millioner kroner til forskningsprogrammet Saminor.

  – Dette er virkelig en gledens dag. Saminor er et ekstremt viktig prosjekt satt i urfolkshelse perspektiv. Jeg er svært glad nå, både for de som jobber med Saminor, men også for vårt samiske samfunn.

  Det sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun har også i stortingets spørretime bedt regjeringen svare på hvorfor denne forskningen ikke var prioritert i det opprinnelige budsjettforslaget.

  – Nå får vi en helseundersøkelse som vil gi oss svar på hvilke og hvor vi trenger å gi den lovpålagte, gode helsetjenesten til vår samiske befolkning, sier Danielsen.

  SAMINOR er en stor befolkningsbasert undersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen.

  De har et spesielt fokus på helse og levekår til den samisk befolkningen.

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen
  Foto: Mette VBallovara / NRK
 • En økning til Sametinget på 10 millioner kroner

  I budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV har de blitt enige om å øke Sametingets budsjett med 10 millioner kroner.

  SV mener dette vil være svært viktig for Sametinget.

  – Sametinget ble forespeilet en reduksjon i regjeringens statsbudsjett. SV har prioritert Sametinget, og de får nå økt sitt budsjett, sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun påpeker at Sametinget er satt til å forvalte det samiske samfunnet, og da må også midlene følge med.

  – Jeg er svært glad og stolt av at vi SV her er med å rette på de kuttene som tidligere ble lagt frem av Ap/Sp, sier hun.

  SV og regjeringspartiene ble i ettermiddag enige i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

  I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett foreslo de en økning til Sametinget på 22 millioner kroner. Sametingsrådet påpekte etter at forslaget ble lagt frem, at den reelle økningen til Sametinget er om lag 16 millioner kroner, på grunn av blant annet prisstigningen.

  Nå er det altså plusset på med 10 millioner kroner til Sametinget etter forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV.

  Sametingets totale bevilgning til neste år blir da på omlag 600 millioner kroner.

  Sametinget i Karasjok. Eksteriør.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Cagget ođđa oljobohkamiid

  Sosialisttalaš gurutbellodat (SG/SV) lea bušeahttašiehtadallamiin ráđđehusain caggan ođđa oljobohkamiid álggaheami Norgga rittus.

  Nu almmuhii SG ja ráđđehus maŋŋá go odne soabadedje boahtte jagi stáhtabušeahta ruhtageavaheamis.

  Diibmá juo go bellodagat šiehtadallagohte vejolaš ráđđehusfámu alde, de gáibidii SG ahte Støre ráđđehus ii galgga almmuhit ođđa oljobohkankonsešuvnnaid Norgga riddoguovlluin.

  Budsjettforhandlinger
  Foto: Terje Bendiksby / NTB