– Nes Fort utbygging må granskes

Norske Samers Riksforbund har skrevet et brev til Miljøverndepartementet, der de anmoder departementet å utføre en konsekvensutredning før en eventuell utbygging på Nes Fort.

Kjersti Myrnes Balto

Kjersti Myrnes Balto, sametingsrepresentantfor NSR.

Foto: Pressebilde NSR

– Reindrifta som samisk næring har verdi også utover sysselsettings-faktoren, ikke minst som kulturbærer, skriver Kjersti Myrnes Balto i NSR.

NSR tror at en utbygging kan føre til at reindriftsutøvere mister beiteland. De tror at noe av hovedproblemet i denne saken ligger i en manglende arealplanlegging for regionen som helhet.

Anklager media

NSR skriver at lokal næringsutvikling og beiterettigheter for reindrifta blir satt opp mot hverandre i media, og at konfrontasjonene til dels har vært aggressive.

– Det hele toppet seg 9. april, da over 200 demonstranter, deriblant barnehagebarn, viste sin støtte til utbyggingsplanene for det nedlagte Nes Fort, skriver Myrnes Balto.

– Verdifull for reindriften

Videre skriver NSR at Nes Fort ikke lenger brukes av Forsvaret, og at en privat utbygger har planer om å legge til rette for 600 fritidsboliger, kunstig øyrike og turistanlegg.

– Utbyggingsplanene innbefatter selvsagt også en god del arbeidsplasser – arbeidsplasser som er sårt tiltrengte i en omstillingskommune som Lødingen. Men med i historien hører også at det nedlagte fortet utgjør verdifullt beiteland for reindrifta i området, skriver Myrnes Balto.