Normal

– Neglisjerer elvesamisk kultur

Flertallet i Sametinget neglisjerer elvesamisk kultur når de ikke vil gi penger til opprettelse av et elvesamisk senter i Tana, mener Norske Samers Riksforbund.

Elvebåter i Tana
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Trond Are Anti

NSRs Trond Are Anti

Foto: NSR

Tana kommune har i lang tid jobbet med opprettelse av et elvesamisk senter i Tana, såkalt Joddu kompetansesenter som har som formål å fremme og dokumentere laksefiske og elvsamisk kultur.

– Overraskende og beklagelig

Norske Samers Riksforbund mener at dette er et viktig kultursenter, og foreslo på Sametingets plenum i begynnelsen av desember en bevilgning på 300.000 kroner til formålet. Men flertallet i Sametinget stemte i mot, og forslagsstilleren Trond Are Anti i NSR er skuffet.

– Det virker som om hverken Det Norske Arbeiderparti eller Árja i Sametinget bryr seg om elvesamisk næring og kultur, og Joddu synes ikke å fortjene støtte til fullfinansiering fra Sametinget. Det er både overraskende og beklagelig.

Forbauset over Árja

Tanavassdraget renner gjennom tre kommuner i samisk område: Tana, Karasjok og Utsjok. Langs vassdraget bor det 7000 mennesker, de fleste samer. Anti mener at man kan si at elvedalen er det største sammenhengende samiske bostedsområde i verden.

– Og laksefiske er svært viktig for samene i Tanavassdraget både kulturelt, sosialt og økonomisk. Derfor ble jeg forbauset av at Árja ikke støttet Joddu økonomisk. I Árjas valgprogram gir de uttrykk for at deres hovedpolitikk er å fremme samisk utmarksutøvelse og fiske. Joddu-senteret skal jo nettopp ivareta dette, sier Anti.

– Har ikke søkt

Laila Susanne Vars

Sametingets visepresident Laila Susanne Vars (Árja)

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Slik forklarer Sametingets visepresident Laila Susanne Vars (Árja) hvorfor sametingsrådet stemte imot forslaget:

– Etter det jeg vet så har ikke Joddu-prosjektet søkt om penger fra Sametinget. Forslaget kom fra NSR i forbindelse med budsjettbehandlingen. Det å bevilge en så stor sum penger over Sametingets budsjettbehandling uten at vi har fått se bakgrunnsmaterialet og se hva som er formålet med prosjektet, det synes jeg egenlig ikke er så bra.

Prioriterer tradisjonell kunnskap

Vars synes det er bedre at sånne typer søknader går igjennom det organet de har i Sametinget, nemlig Sametingets tilskuddsstyre.

– NSR vet at det er tilskuddsstyret som sitter med pengesekken i Sametinget. Vi har nettopp vedtatt at tradisjonell kunnskap skal prioriteres av tilskuddsstyret. Det betyr at tilskuddsstyret kan gi penger til akkurat slike prosjekter som Joddu-prosjektet er, og derfor oppfordrer jeg prosjektet til å sende inn søknad.