NRK Meny
Normal

– Nå kan vi bare glemme bussen

Endring av bussruter i Finnmark får flere i Kautokeino til å fortvile. De frykter økt bruk av bil og problemer for næringslivet, når kollektivtilbudet svekkes.

Leif Isak Eide Nilut

Produsent Leif Isak E. Nilut i Det samiske nasjonalteatret Beaivváš er blant de som reagerer på endringer av bussrutene i Finnmark.

Foto: Åse Pulk/NRK

1. januar 2016 går Finnmark fylkeskommune inn i en ny tidsalder for kollektivtrafikk. Det blir stor omlegging av rutene over hele fylket, både for buss, hurtigbåt og ferge.

Bussruta mellom Alta og Kautokeino endres slik at det bare skal gå én buss hver vei hver dag, nemlig klokken 04.30 fra Kautokeino og kl. 18.10 fra Alta.

Fredag og søndag kommer man seg i tillegg med buss til Alta kun ved å bytte buss i Gievdneguoika, og da er man i Alta i 23-tiden.

Det vil si at formiddagsbussen, som går kl. 08.25 tirsdag, onsdag og torsdag, forsvinner.

Ettermiddagsbussen fredager og søndager, som nå korresponderer med fly sørover, flyttes til sent på kvelden.

Bussruter Alta-Kautokeino-Alta nå og fra 2016

Til venstre er dagens rutetabell i bussruta Kautokeino-Alta-Kautokeino, til høyre er rutetabellen slik den vil bli fra 1. januar 2016.

– Korresponderer ikke med fly

Den nye bussruten får konsekvenser spesielt for institusjoner i Kautokeino som har gjester som kommer sørfra eller som skal sørover, mener produsent Leif Isak E. Nilut i Det samiske nasjonalteatret Beaivváš.

Beaivváš har en del gjester sørfra og har brukt Alta-bussen så mye de kan, spesielt formiddagsbussen kl. 08.25 og ettermiddagsbussen fredag og søndag til Alta.

– Det har fungert ganske greit for oss. Vi har hatt formiddagsbussen og ettermiddagsbussen fredag som var veldig høvelig i forhold til arbeidstiden. Men når vi etter nyttår får gjester, så må vi tenke annerledes hvordan vi skal få de opp til Kautokeino og ned til Alta, hvor de skal videre med fly. For eksempel når man skal reise sørover på søndager så kan man bare glemme bussen, for den går så sent at den ikke korresponderer med fly. Jeg skjønner ikke hvordan man har tenkt her.

Han tror også at dette får økonomiske konsekvenser for institusjonene.

– Det kan hende vi må sende folk med taxi, og det koster minimum 3500 kroner.

– Må se på rutene på nytt

Han skjønner at det er et økonomisk aspekt i saken, at bussruter er et samfunnsøkonomisk spørsmål, men han sier det også er et miljøaspekt i saken.

– Man snakker om den grønne, miljøvennlige verden, men dette oppfordrer ikke folk på vidda til å bruke mindre bil.

Han mener at fylkeskommunen igjen bør ta en gjennomgang på dette og se om det er mulig å gjøre noen grep i forhold til Kautokeino.

– Jeg tenker da spesielt på tidene i rutetabellen. Puslespillet er blitt sånn at det er blitt verre og vi må bruke mer privatbil, som vil bli en kostnad for alle parter.

Ordfører: – Dette er ille

Johan Vasara

Ordfører Johan Vasara i Kautokeino

Foto: Åse Pulk/NRK

Også ordfører Johan Vasara i Kautokeino reagerer på endringene i bussrutene i Kautokeino.

– Det er ille om tilbudet blir slik fra nyttår. Det betyr at vi i realiteten ikke har busstilbud, for det holder ikke mål at én bussavgang kl. 04.30 skal være det eneste busstilbudet vårt til Alta. Folk som har legetimer eller flyavganger på ettermiddagen vil nok ikke benytte seg av buss som går på natta. Da er bil den eneste løsningen.

Har kontaktet fylkesordføreren

Vasara har allerede vært i kontakt med fylkesordfører i Finnmark Runar Sjåstad om saken.

– Jeg har bedt ham om å undersøke saken, jeg vil gjerne vite hva slags vedtak som er gjort i saken. Han har lovt meg å gjøre det, og han sa også at hvis tilbudet blir slik at det bare skal gå buss på natta, så vil de prøve å rette det opp. Jeg ønsker at bussruta skal korrespondere med fly, spesielt de som går til Oslo og Tromsø.

Han sier at et godt busstilbud blir enda viktigere når regjeringen nå foreslår en ny økning i bensinavgiftene fra årsskiftet .

– Det forteller jo det at de vil at folk skal bruke mindre bil, og hvis det skal være gjennomførbart, så må vi ha gode muligheter til å reise kollektivt.

Vasara sier at Kautokeino er i en spesiell situasjon, fordi man ikke har andre muligheter til å reise kollektivt enn med buss.

– Jeg synes det er helt naturlig at vi i Kautokeino har et godt busstilbud, siden vi ikke har andre muligheter til å reise kollektivt.

– Prøver å gjøre det litt lurere

Per Bjørn Holm-Varsi

Samferdselssjef i Finnmark Per-Bjørn Holm Varsi

Foto: Kaspar Fulgesang

Samferdselssjef i Finnmark, Per-Bjørn Holm Varsi, sier at han ikke kan gå i detaljer på ruta mellom Kautokeino og Alta, fordi han ikke er på kontoret.

Han påpeker at de ønsker å modernisere rutene, med fokus på korrespondanse og fremkommelighet.

De har også sett på trafikkgrunnlaget.

– På bakgrunn av de fikk vi utarbeidet en undersøkelse som sa noe om hvor folk reiste og hvor mye folk reiser, og vi har prøvd å bygge ruter rundt det. Men hele tiden har det vært en økonomisk forutsetning bak, vi har ikke hatt anledning til å produsere noe mer enn tidligere, men vi prøver å gjøre det litt lurere, forklarer Holm Varsi.

De har økt frekvens og kapasitet på strekninger det det er stort behov for reiser. Det er spesielt tre strekninger i Finnmark som har mye trafikk, Alta-Hammerfest t/r, Hammerfest-Kvalsund t/r og Nord-Varanger-Kirkenes t/r.

– Bedre for de fleste

– Vi har økt produksjonen noe på disse strekningene. Så er det en del andre strekninger hvor folk i mindre grad reiser, og der har man gjort endringer i produksjonen som gjør at det blir litt lavere enn tidligere, uten at jeg akkurat nå kan si noe mer konkret i forhold til ruta mellom Alta og Kautokeino, sier Holm Varsi.

– Generelt har vi lagt opp rutene slik at det blir bedre for de fleste. Så er det noen som ikke får det så mye bedre og noen få får det kanskje litt dårligere, men totalt sett er hensikten at flest mulig skal få det bra.

Bussrutene i Finnmark 2016-2022 var på høring i fjor, der man ba om å få avdekket behovet som de selv så var viktig. Denne høringen har ikke Kautokeino kommune svart på, bekrefter servicetorget i Kautokeino.

– Er det for sent å endre bussrutene nå om dere får inn klager?

– Det handler ikke i så fall om viljen, men om det er praktisk mulig. Det er mange forhold som skal passe sammen her. Rutene skal kommunisere, vi skal ha sjåfører og materiell til rutene. Hva vi kan gjøre avhenger mye av hva som er mulig og litt om penger også, sier Holm Varsi.