Hopp til innhold

– Mulig å redde døende språk

Parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Aili Keskitalo tror det er mulig å redde utrydningstruede samiske dialekter. – Men uten et samisk parlament på russisk side blir denne jobben omtrent umulig, påpeker hun.

Aili Keskitalo

Parlamentarisk leder i NSR, Aili Keskitalo, er optimistisk på vegne av truede språk.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Keskitalo sier at samiske politikere lenge har visst at noen av de samiske dialektene er i en vanskelig og uviss situasjon.

– Derfor er ikke dette noen stor nyhet, men at et av disse samiske språkene nå rangeres som det åttende mest truede språket i verden skremmende, sier Keskitalo.

LES OGSÅ: En av de mest truede språk i verden

Keskitalo understreker at hun på ingen måte er noen lingvist eller ekspert på russiske forhold. Men hun viser til at på norsk side har de gode erfaringer med det å revitalisere et døende språk.

– Det som er nødvendig for å få til dette, er for eksempel ressurser. Man trenger et system, en slags institusjon eller organisasjoner, som tar tak i problemene språket har å stri med. Dette kan ikke bare overlates til enkeltpersoner, sier Keskitalo.

– Mulig å redde

Hun nevner revitaliseringen av sydsamisk i Elgå-området i Hedmark som et lysende eksempel på at dette er mulig.

– Der ble jo folk med i et felles språkrevitaliseringsprosjekt. Der var også skolen og skolefritidsordningen med. Foreldre og barn, hele grender og offentlige institusjoner deltar i prosjektet. Dette har vært med på å sikre barne et godt grunnlag for å lære språket, sier Keskitalo.

Hun frykter like vel at hvis russiske myndigheter ikke er interessert i en bevaring av de samiske språkene på Kolahalvøya, så vil det ikke være mulig å få til noe slikt der borte.

HØR SAKEN: DARJJISAMEGIELLA JÁVKAMIN

– Virkelig et truet språk

Direktora Jelena Porsanger

Jelena Porsanger

Foto: Marie Elise Nystad

Forskningsdirektør ved Samisk høgskole i Kautokeino, Doctor artium Jelena Porsanger, er selv vokst opp på Kolahalvøya i Russland. Hun betegner situasjonen for ter-samisk som kritisk. Også hun understreker at hun ikke snakker om dette temaet som lingvist.

– Situasjonen er kritisk og har vært det svært lenge allerede. De unge lærer ikke lenger språket som morsmål. Med unge mener jeg de som er eldre enn 20 år, forklarer Porsanger.

– Når språket i løpet av de siste generasjoene ikke er blitt ført videre, så vil det være veldig vanskelig å revitalisere dette språket. Dette har vi jo fått erfare med andre samiske dialekter og andre urfolksspråk. Men så lenge det fortsatt finnes noen som snakker språket så er det fortsatt håp om at språket kan overleve, sier Jelena Porsanger håpefullt.

Forskningsdirektøren mener at et hvert språk som forsvinner er et tap for den språklige diversiteten i verden.

Korte nyheter

 • Dálkkádat- ja birasministtar oaivvilda ahte Suopma lea rihkkon ovttasbargošiehtadusa

  Les på norsk.

  – Mu mielas lea duođalaš.

  Nu dadjá Dálkkádat- ja birasministtar Andreas Bjelland Eriksen (Bb) maŋŋá go lea čájehuvvon ahte Suoma bealde Deanu besset luosa bivdit.

  Son muitala ahte Norgga ja Suoma eisseválddit leamaš ovttaoaivilis giddet deanu dalle go deaivvadedje giđđat digaštallat dili.

  Son lea hirpmástuvvan go nu ii leat.

  – Dat lea balddihahtti, ja dan mii čuovvolat suoma eiseválddiiguin, lohká son.

  Ealáhus-, johtolat- ja birasguovddáš Lapplánddas lea addán sierralobiid báikkálaš luossabivdiide Suoma bealde Deanu.

  Sis lea eará oaivil go Bjelland Eriksen:as.

  Guovddáš atná sámi guolástankultuvrra seailluheami hui deaŧalažžan ja lea dan deattuhan iežas árvvoštallamis.

  – Suoma Natural Resources Instituhtta dutkiid dieđuid mielde ii galgga 50 luosa bivdimis luossanálli uhkidit.

  Dan čállá guovddáža guolástusossodaga doaibmi jođiheaddji, Heikki Laitala NRK:i.

  Son oaivvilda ahte sii leat čuvvon bivdonjuolggadusaid, muhto ahte sii leat geavahan árvvošteami.

  Møte i Oslofjordrådet
  Foto: Lars Tore Endresen / NRK
 • UiT:s eanemus guorus oahpposaji

  Les på norsk.

  UiT - Norgga árktalaš universitehtas (UiT) leat eanemus guorus oahpposajit iežaset oahpuin buot Norgga universitehtain ja allaskuvllain. UiT:s leat ain 72 oahpus guorus sajit.

  Nu čájehit logut Samordna opptak:as.

  51 dáid oahpuin gullet Romssa oahppobáikái. Eará oahput gullet oahppobáikkiide Álttás, Áhkkánjárggas, Bådådjos, Måefies ja Hársttákas.

  Lávvardaga suoidnemánu 20. beaivvi dii. 09.00 rahppo vejolašvuohta ohcat guoros oahpposajiid. Guoros sajiide besset dađistaga ohccit, ja danin berre ge ohcat árrat.

  Leat oktiibuot 501 guorus oahpposaji Norgga universitehtain ja allaskuvllain.

 • Verddečiekčamat álgán

  Dán vahkkoloahpa lágiduvvojit Verddečiekčamat Buvrovuonas.

  21 dievdojoavkku ja 4 nissonjoavkku galget bearjadaga ja lávvordaga čiekčat oktiibuot 76 čiekčama.

  Dát dievdojoavkkut gilvalit:

  Deatnogátte Searat

  Låvan IL

  MÁHKARÁVJU-SIIDA, Marbolon, Mauken

  Reisa JR

  Suolohasat_Joahkonjárga

  Ábborášša

  Fiettar_Sievju

  Hjemmeluft BK

  Lopphavet

  Mowi

  Spiertagáisá_Lágesduottar

  Fávrrosorda

  KOIF

  Kvænangen_Návuotna United

  Mælen Navuotna

  Skuohtanjárga

  Indre Kvænangen

  Lákkonjárga

  Langfjorden

  Rotsund Rangers

  Silvetnjárga

  Dát nissonjoavkkut gilvalit:

  Joahkohágat

  Lákkonieiddat

  Reisajentene

  Áidonat

  Amanda Karoline Jørgensen er med i Verddeturneringen
  Foto: Liv Inger Somby/NRK