– Mobbingen kan snus til en styrke

Dersom man har blitt mobbet kan man snu det til å fremme det kreative i seg senere i livet, mener psykologspesialist. I dagens Brennpunkt ser man hvordan Arnar Vuolab Jørgensen bruker trylling til å komme over angsten sin.

Arnar Vuolab Jørgensen

FLYTTET: I dag viser NRK dokumentaren som handler om Arnar Vuolab Jørgensen (bildet). Opptakene er fra åtte år siden. Mobbingen ble så hard at han og moren flyttet fra Karasjok, der de bodde den gang.

Foto: Kjetil Solhøi / NRK

– Mobbing påvirker den som mobbes kraftig. Barnet har ofte ikke lyst til å dra på skolen, eller ut på steder der det kan oppleve å møte de som mobber, forteller psykologspesialist Anne Lene Turi Dimpas til NRK.

Mobbing har også langtids konsekvenser forteller psykologen. Mange kjenner på det resten av livet, det de opplevde har røvet fra dem deres barndom.

Men det er mulig å snu det til noe positivt.

– Mange klarer å snu det til en styrke. Noen blir veldig kreative og lærer veldig mye både om livet og seg selv, der de bruker mobbingen som bakgrunn for dette, sier Turi Dimpas.

Anne Lene Turi

– KONSEKVENSER: Psykologspesialist ved Samisk nasjonal kompetansesenter for psykisk helsevern (SANKS), Anne Lene Turi Dimpas, sier at mobbing har store konsekvenser for den som mobbes.

Foto: Kenneth Hætta

Dokumentar om mobbing

I kveld viser NRK Brennpunkt dokumentaren «Arnar og Mia». Arnar hadde ikke venner og ble mobbet gjennom store deler av oppveksten. Brennpunkt har fulgt ham fra 13-årsalderen. I dag er han 21. Mia hadde det også tøft på skolen i flere år, og var dypt ensom. I 2015 tok hun sitt eget liv, bare 12 år gammel.

Arnar Vuolab Jørgensen sa til NRK i går at han jobber med bygge seg selv opp igjen etter mobbingen.

– Jeg føler at mobbingen har stjålet mye av min barndom. Jeg har tenkt veldig mye på de tingene som skjedde.

– Jeg føler liksom at det er noe som mangler, jeg har mistet noe. Akkurat nå prøver jeg å gjenoppbygge det så godt jeg kan, sa Arnar.

Mor Mary-Ann Vuolab valgte å flytte til Arendal med sønnen. For å slippe unna mobbingen.

Loven sier at mobber kan flyttes

I opplæringsloven er det derimot en paragraf som sier at dersom situasjonen er helt fastlåst, så er det mobberen, og ikke den som blir mobbet, som må flytte. Dette ble lagt til i 2016.

I sommer kom også et tillegg i loven som gir skolen mer ansvar.

Dersom tilstrekkelige tiltak for å få bukt med mobbing ikke settes i gang, så kan rektor ansvarliggjøres, og straffes med fengsel.

Til tross for at elevene i Elevundersøkelsen svarer at de opplever mer mobbing i Finnmark enn landet for øvrig, så er det sjelden mobbing anmeldes til politiet.

– De gangene saken når oss, så er det etter at det har skjedd, og det er kommunen som anmeldes for å ha brutt opplæringsloven. Da blir jobben vår å undersøke om så er tilfelle, forteller påtaleleder i Finnmark politidistrikt, Morten Daae til NRK.