– Ministar rihkku lága

Norgga penšunisttat eai oaččo šat penšuvdnadieđuid poasttas breavaid bokte nie mot dássážii leat ožžon. Dál ruhtadieđut jorret dušše elektrovnnalaččat lea NAV mearridan seastima geažil. Olusat reagerejit dása, go eai buot penšunisttat máhte viežžat dieđuid elektrovnnalaččat, eai ge buohkain obanassiige leat elektrovnnalaš poastakássa. Bargo- ja sosiálaministtar Anniken Hauglies dat lea bajimuš ovddasvástádus dán ášši hárrái.

Bargiidbellodaga stuorradiggeáirras Rigmor Aasrud oaivvilda ministara rihkkut lága mearrádusain.

Korte nyheter

 • NM Snowcross Aarbortesne

  Dan hieljien Nøørjenmesterskape snowcrossine lea Aarbortesne. Dan hieljien dah stadioncross jih individuelle gaehtjieh.

  56 lea meatan, jih leah gaektsie ovmessie klaassh. Voestes heat daenbiejjien tsåahka 12:00 aelkieh.

  NM i snowcross i Verdal i helga.
  Foto: Eivind Aabakken
 • Høy militær aktivitet i nord foran storøvelse

  Totalt er 140 russiske krigsskip og støtteskip kalt ut på øvelser i havområdene som grenser til Russland. Forsvarets operative hovedkvarter understreker at øvelsesaktiviteten er varslet på vanlig måte og kaller det «trygt og forutsigbart».

 • Helsedepartementet: Går bort fra råd om jevnlig koronatesting

  Råd om jevnlig testing avvikles umiddelbart, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

  Smittetrykket er på et såpass høyt nivå at det ikke lenger er hensiktsmessig med råd om jevnlig testing, heter det i pressemeldingen.

  – Vi har nå en kraftig økning i antall smittede. Med så høye smittetall gir det mindre effekt å teste jevnlig. Vi justerer derfor i teststrategien og går bort fra rådet om jevnlig testing. Fra nå er det først og fremst personer med symptomer som bør teste seg, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.
  Foto: Rahand Bazaz / NRK