Hopp til innhold

– Olli ført bak lyset av regjeringen

– Skuffende og veldig overraskende, sier  Aili Keskitalo om regjeringens "nei" til urfolksvederlag i mineralloven.

Egil Olli på Ap-lands,øte 2007
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Regjeringen kommer med ulike signaler, sier parlamentarisk leder Aili Keskitalo i Norske Samers Riksforbund (NSR).

Hun mener sametingspresidenten er blitt lurt.

HØR: – Nederlag for Sametinget.

Guldal: AILI KESKITALO BEAHTAHALLON

Tidligere har næringsminister Dag Terje Andersen signalisert at et slikt vederlag ville være naturlig, og i tråd med ILO konvensjon nr. 169. I går sa derimot partiets nestleder Helga Pedersen  at regjeringa sier nei til urfolksavgift , men heller gå inn for høyere grunneieravgift.

– Ført bak lyset

Også sametingspresident Egil Olli (Ap) har tidligere gitt positive signaler om urfolksvederlaget, og uttrykt at dette ville være en seier for Sametinget samt bidra til statusheving av tinget.

Egil Olli og Aili Keskitalo
Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

- Olli har klart signalisert at noe er i gjære, og nå må man spørre seg om presidenten er blitt ført bak lyset. Uansett ser dette ut til å være et stort tap for sametingsrådet, mener Keskitalo.

Skandale

NSR mener prosessen rundt mineralloven er i ferd med å utvikles til en skandale.

Keskitalo advarer mot å godta lovforslag til ny minerallov der hverken nektingsrett eller urfolksvederlag er med.

– Regjeringen unnlater å føre konsultasjoner med Sametinget i saken, slik de er forpliktet. NSR krever derfor at konsultasjonene gjenopptas, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Forsøk på å lure

Helga Pedersen vil heller innføre høyere grunneieravgift i forbindelse med mineralutvinning i Finnmark.

– Men innføring av høyere grunneieravgift har man allerede mulighet til  gjennom Finnmarksloven.

Det virker som om regjeringen her forsøker å selge oss samme vare to ganger, sier Keskitalo.

Korte nyheter