– Miljøskandale

Grunneierforening mener Fylkesmannen i Finnmark har begått en miljøskandale i nasjonalpark.

Hogde trær i Stabbursdalen nasjonalpark
Foto: Stabbursdalen Grunneierforening

Åge Persen

Åge Persen.

Foto: Privat

Stabbursdalen Grunneierforening mener at miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark har begått en miljøskandale i Stabbursdalen nasjonalpark.

– Det er bygget vei gjennom et område som i tidligere generasjoner var ansett som hellige, skriver leder Åge Persen i grunneierforeningen i et brev til Fylkesmannen i Finnmark.

Grunneierforeningen er forbauset over at miljøvernavdlingen ikke har gitt Sametinget mulighet til å registrere samiske kulturminner i området før veiutbyggingen startet.

Felt 500 år gamle trær

Furutre felt i Stabbursdalen nasjonalpark.

Furustamme med 80 cm i diameter.

Foto: Stabbursdalen Grunneierforening

Ifølge Stabbursdalen Grunneierforening er det felt 170 furutrær i verdens nordligste furuskog hvor de eldste trærne er opptil 500 år gamle.

– Vi er svært forbauset hvordan statens representant går frem i et vernet område. Vi som bor i dette området kan ikke engang knekke en tørrkvist uten å bryte gjeldende verneforskrift, skriver de i brevet.

– Tillitsbrudd

Stabbursdalen Grunneierforening har meldt seg ut av Arbeidsutvalget for Stabbursdalen nasjonalpark og Stabbursdalen landskapsvernområde siden de føler at det er tillitsbrudd fra fylkesmannens miljøvernavdeling.

Stabbursdalen nasjonalpark

747 km² stor nasjonalpark i Porsanger-Porsángu-Porsanki kommune, Finnmark. Opprettet 1970, først og fremst for å bevare verdens nordligste furuskog på 70° 10' nordlig bredde. Betydelig utvidet 2002.

Stabbursdalen landskapsvernområde

Stabbursdalen landskapsvernområde ligger i Porsanger kommune i Finnmark, og grenser opp til Stabbursdalen nasjonalpark. Området ble opprettet i 2002 og er på 189,4 km².

Landskapsvernområdet har plantelivsfredning og er opprettet på grunn av sin kvartærgeologi, sitt naturlandskap og sin furuskog.