– Merkelig at oljeministeren deltar

Reindriftsutøver Hans Ole Eira synes det er merkelig at olje- og energiminister Tord Lien deltar på dagens markering av oppstart av 420 kiloVolt ledningen mellom Balsfjord - Skaidi. Eira mener saken fortsatt er uavklart fordi hans klage på oppstarten fortsatt behandles av olje- og energidepartementet. Markeringen foregår i Alta, der Eira har møtt opp for å snakke med Lien.