– Måtte ha et navn som er lett å huske

NetSam er navnet på nettverket for samiskopplæring. De hadde 23 navneforslag å velge mellom.

Nettverk for samiskopplæring

Skjermdump av netsam.org

– Det var vanskelig å velge navn da det var flere forhold vi må ta hensyn til. To av hovedkriteriene var at navnet måtte fungere på alle de tre samiske språk, navnet skulle klinge bra og være lett å huske, sier leder for nettverket, Inger Anne Gaup.

Det nye navnet, netsam.org , er allerede i bruk i den nye nettsiden til nettverket, som har i overkant av 80 medlemmer.

– NetSam er et landsdekkende nettverk som skal komme samiske lærere til gode. Vårt hovedformål er å gjøre hverdagen for samiske lærere litt enklere, sier Gaup.

Har vært et savn

 Inger Anne Gaup, leder av NetSam - nettverket for samiskopplæring.

Leder av NetSam - nettverk for samiskopplæring, Inger Anne Gaup

Foto: Pressebilde / NetSam

Nettverket ønsker å bruke nettstedet aktivt for å dele informasjon om saker som angår samiskundervisning, og målet er også å videreutvikle samiskundervisningen.

Gaup tror at interessen for nettverket viser at samiske lærere har savnet en slik kommunikasjonsarena.

– Med nettsidens nye navn ønsker vi å nå flere samiske lærere, slik at vi kan jobbe enda mer med å utvikle og fremme samiskopplæring, og også bedre samiske læreres arbeidsforhold, sier lederen, som oppfordrer flere til å melde seg inn i nettverket.

Det nye navnet ble foreslått av Ande Trosten, som stikker av med premien i navnekonkurransen, et nettbrett.