NRK Meny
Normal

Hevder marknadsdager forstyrrer horndykkeren

Den tidligere utrydningstruede fuglen horndykker skaper utfordringer for sommermarknad. Fylkesmannen i Nordland anbefaler arrangøren å ta horndykkeren inn i planene sine. For to år siden døde fire fugleunger etter markedsdagen.

Horndykker Drag Aktivitetsmarknad
Foto: SIMON PIERA PAULSEN OG HUGO LØHRE

«Det aller verste er at unger var i et rede og tok med seg egg derfra! Den første uken etter markedsdagen døde fire unger, og to av redene med egg rømte horndykkeren fra», står det i et anonymt brev til Varpavassdraget grunneierlag.

Denne helga arrangeres den årlige marknaden Drag Aktivitetsmarknad på Drag i Tysfjord. Marknaden arrangeres hver sommer like ved Hamnvatnet, og denne gang har det oppstått et spørsmål om marknadsdagen forstyrrer fuglene området.

Horndykkeren var definert som utrydningstruet i Norge så sent som i 2010, opplyser Artsdatabanken.no. Den anonyme personen anser det som en sensasjon at horndykkeren har slått seg ned på Drag i Tysfjord.

«Hamnvatnet var det første vannet horndykkeren slo seg ned i da den først dukket opp i nordre del av Nordland, ja kanskje det første vannet i Nordland. Dette var en sensasjon på 1990-tallet», skriver den anonyme personen.

Anonymt brev

Personen bak det anonyme brevet, som ikke ønsker at marknadsdagen skal legges ned fordi den er positiv for bygda, vil at det skal lages et opplegg slik at det tas hensyn til horndykkeren.

«Jeg ønsker at grunneierlaget skal ta tak i problemet som horndykkeren får i Hamnvatnet når det er marknadsdag i juni. I fjor var det svært mye støy og bråk som følge av vannaktiviteten på marknadsdagen», skriver den anonyme personen, som ønsker å bevare fuglelivet i vassdraget.

Etter at denne artikkelen ble publisert, tar styremedlem for Drag Aktivitetsmarknad, Inge Olsen kontakt med NRK og forteller at informasjon om årstall i det anonyme brevet er feilaktig.

– Det er to år siden vi hadde vannaktiviteter på marknaden, ikke i fjor, presiserer Olsen.

Ikke tillatt

Mia Husdal

Rådgiver på miljøvernavdelinga ved Fylkesmannen i Nordland, Mia Husdal forteller at det generelt sett er ulovlig å forstyrre fugler.

Foto: Fylkesmannen i Nordland

Rådgiver på miljøvernavdelinga ved Fylkesmannen i Nordland, Mia Husdal forteller at det generelt sett er ulovlig å forstyrre fugler.

– Ut i fra naturmangfoldloven er det ikke tillatt å jage levende dyr eller føre til skade eller lidelse. Det er heller ikke tillatt å ta egg fra reir, forutenom enkelte fuglearter. Det er viktig at man informerer barna om at det ikke er tillatt, og følger med.

Husdal forteller at horndykkeren tidligere var på rødlista over truede dyrearter, og advarer mot å forstyrre fuglene.

– Dersom man tar eggene eller forstyrrer fuglene så er det stor sannsynlighet for at man ødelegger hekkesesongen. Da får man ikke frem unger dette året.

Hun mener at man lett kan tilpasse aktivitetene, slik at man kan kan ha aktiviteter samtidlig som man ikke forstyrrer fuglen.

– Jeg anbefaler at man tar horndykkeren inn i planene når man skal arrangere marknaden, og eventuelt flytter aktivitetene slik at man ikke forstyrrer i hekkeområdet. Den hekker ofte i sivbeltet.

Fastslår ikke årsaken

Stig Tangen

Representant for Varpavassdragets grunneierlag, Stig Tangen har diskutert med arrangøren av marknaden om hvilke tiltak som bør iversettes for å ta hensyn til horndykkeren.

Foto: Privat

Representant for Varpavassdragets grunneierlag, Stig Tangen, som mottok det anonyme brevet, vil ikke slå fast om det er aktivitetsmarknaden som er grunnen til at horndykkeren blir forstyrret.

– Jeg var ikke klar over at det var et problem før vi fikk en henvendelse til grunneierlaget. Men jeg kan ikke slå fast om det er marknadsdagen som gjør at hekkingen blir mislykket, og fuglene skyr reiret en stund og dermed hekker horndykkeren en gang til senere på året. Vi kan ikke si at markandsdagen er årsaken, sier Tangen.

Grunneierlaget og Drag Aktivetsmarknad har diskutert hvilke tiltak som bør iverksettes.

– Vi diskuterte flere ting, blant annet om det skulle være aktivitet på Hamnvatnet, eventuelt om disse aktivitetene kunne flyttes lengre unna området der marknaden holdes, forteller Tangen.

Tar hensyn til horndykkeren

Drag Aktivitetsmarknad forsøker nå å verne områdene hvor horndykkeren hekker.

– Det er kjempebeklagelig det som har skjedd, og jeg hørte at barn har vært der å knust egg og det er kjempesynd. Marknaden tar det til etterretning. Dersom vi skal ha vannaktiviteter, så skal vi ha det lengre bort og ta hensyn til horndykkeren, forteller styreleder Marit Meltzer.