NRK Meny
Normal

– Mangler ressurser til å bruke samisk

Mange av pressemeldingene som kommer fra Arbeiderpartiets sametingsgruppe og NSR, er bare på norsk.

Aili Keskitalo
Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR) på Sametinget sier det er viktig at samiske institusjoner bruker samisk, men at det ofte kan være snakk om menneskelige- og økonomiske ressurser.

– Jeg tror at partiene og organisasjonene ikke har nok ressurser til å jobbe bevisst med språkbruken.

NSR sender ut pressemeldinger av og til både på norsk og samisk, men det hender at disse først kommer ut på norsk.

– Etter at teksten er oversatt til samisk, sendes pressemeldingen på samisk til samiske medier.

Sametingspartier skriver på norsk
Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

Lite ressurser

Keskitalo tror at organisasjoner og partier har mindre ressurser til å bruke språket aktivt i pressemeldinger enn for eksempel offentlige etater. Hun forteller at ofte har slike etater også har språkarbeidere, språkkonsulenter, oversettere og tolker.

– Er ikke det viktig at Sametinget går foran som et forbilde for andre?

– Ja, og jeg tror at Sametinget prøver å være det. Jeg tror også at partiene og organisasjonene ønsker å være forbilder, men at kapasitet og ressurser stopper denne muligheten.

Mange kan ikke samisk

Parlamentarisk leder Aili Keskitalo påpeker at det fortsatt er slik at mange ikke kan skrive på samisk. Dette synes hun er beklagelig.

– Men hvis du f.eks. tar kontakt med våre politikere, så vil de som kan samisk selvfølgelig også bruke samisk.