NRK Meny
Normal

Vil gjennomgå erstatningsordningen

På Løvebakken mener politikerne det er på høy tid med en grundig gjennomgang av rovvilterstatningene i reindrifta. Øyvind Korsberg, nestleder i næringskomitéen, sier regjeringen jobber med saken.

levende kadaver

Denne reinen er blitt angrepet av jerv, men lever fortsatt såvidt. Nå varsler politikerne en gjennomgang av erstatningsordningen.

Foto: Privat

Øyvind Korsberg ii hálidivčče liseansaruhtadeami.

Øyvind Korsberg er første nestleder i næringskomitéen på Stortinget. Han varsler gjennomgang av erstatningsordningen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK
Nils Aslaksen Siri

Reineier Nils Aslaksen Siri føler seg mistrodd av myndighetene.

Foto: Eilif Aslaksen

De siste årene har rovdyrerstatninger stått for en stadig større del av inntekten til reineiere i Finnmark. Antallet rein det søkes om erstatning for, har også økt markert.

– Dette gjør meg bekymret fordi disse tallene kan så tvil om realismen. Derfor ser jeg grunn til en gjennomgang av hele reindriftspolitikken, og denne regjeringen har varslet at det skal den gjøre, sier Øyvind Korsberg (Frp) til NRK.

Han er første nestleder i Stortingets næringskomité, og partikollega med landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

– Vi blir ikke trodd

NRKs gjennomgang av utviklingen av erstatningsutbetalinger og hvor mange dyr reineiere i Finnmark har søkt om erstatning for , viser en stor økning. Dette gjelder for perioden 2008-2012. Temaet er både konfliktfylt og følsomt. Tidligere i denne uken uttrykte reineier Nils Aslaksen Siri fra Kautokeino sin frustrasjon på denne måten:

– Jeg blir ikke trodd av myndighetene som behandler søknadene. Vi stemples som løgnere.

Siri er reineieren i Finnmark som har mottatt mest i erstatning i femårsperioden. Her er oversikten over de øvrige reineierne .

I perioden er det som er omsøkt i Øst-Finnmark økt med 54,6 prosent. Her har utbetalingene økt med 67 prosent . I Vest-Finnmark er økningen på 46,3 prosent av omsøkt, men utbetalingene har imidlertid ikke økt med mer enn to prosent.

Oversikten NRK har utarbeidet på grunnlag av tall fra Fylkesmannen i Finnmark, viser at det i femårsperioden ble søkt erstatning for 253.760 rein. Av disse ble 56.388 erstattet med tilsammen 154 millioner kr.

– Må få en debatt

Første nestleder i næringskomitéen på Stortnget reagerer både på den prosentvise økningen, og økningen i kronebeløp på rovvilterstatningene i femårsperioden 2008-2012.

– Det er naturlig at i man kjølvannet av dette får en debatt om hvor realistiske disse tallene er. Den varslede gjennomgangen vil også ta for seg erstatningsordningen, økonomiske rammevilkår og økologisk bærekraft i næringen, sier Øyvind Korsberg.

Stortingsrepresentanten fra Troms mener det nå er på høy tid med en mer moderne erstatningsordning.

– Dagens ordning gjør det muligens litt for enkelt å få erstatning. Derfor må Stortinget gjøre rammeverket mye klarere og enklere å forholde seg til. Reindriftsutøvere skal få dekt de reelle tapene, men da må man få fram de reelle tallene på en bedre måte enn det man gjør i dag, sier han.

SNO undersøker reinkadaver

Her blir et kadaver undersøkt av Statens naturoppsyn (SNO).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Mange svakheter

Nils Henrik Sara har vært leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) de åtte siste årene. Lørdag går han av som leder. Til NRK sier Sara at det i mange å har vært jobbet med en ny ordning.

– Det jobbes fortsatt med saken. Vi har sett på ulike forslag, men disse har også en del svakheter i seg. Jeg tror ikke det er så gunstig å presse igjennom en helt ny ordning før alle sider er drøftet grundig, sier han til NRK.

Han er kjent med at det også på Stortinget og i regjeringen har vært snakk om dagens ordning.

– Dagens ordning er heller ikke god. Mange av oss sammenligner dette med Norsk Tippings Lotto. Ordningen og saksbehandlingen er urettferdig, sier Sara.

– For mye rein og rovdyr

Frank Bakke-Jensen

Frank Bakke-Jensen fra Finnmark tror ikke rovdyra tar så mye rein som reineierne hevder.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Frp-politikeren mener at det både er for mye rein og for mye rovdyr i deler av Norge.

– I dag har man et altfor byråkratisk system som gjør det vanskelig å ta ut rovdyr som gjør skade. Reineiere og bønder bør kunne ha enklere tilgang til å skyte rovdyr som gjør skade, sier Øyvind Korsberg.

Frank Bakke-Jensen (H) sitter også i næringskomitéen på Stortinget. For ham er ikke rovvilterstatningstallene ukjente.

– Dette er en debatt som har pågått lenge. Hovedproblemet med dagens erstatningsordning er at den ikke er treffsikker. Det blir usikkerhet om utbetalingene er riktige, og det er en ordning som skaper urettferdighet i næringen, sier han til NRK.

Han sier urettferdigheten består i at reineiere kan risikere å bli behandlet ulikt.

– Får ikke erstatning

Finnmarksrepresentanten mener i likhet med Øyvind Korsberg at det haster med å få til en ny ordning.

– Vi gjør allerede noe nå. Distriktene som ennå ikke har maktet å få til bruksregler med blant annet vedtatt reintall, risikerer å ikke få erstattet dyr. Det er en start, sier Bakke-Jensen.

Rovvilterstatning

Dette er utviklingen i femårsperioden 2008-2012. Øverste del viser de samlede utbetalingene i de seks reinbeitedistriktene i Finnmark. Nederste delen viser hvor mange rein det er søkt for og hvor mange som er erstattet.

Foto: Kilde: Fylkesmannen i Finnmark / Grafikk: Tom Halsør, NRK

Han er samtidig klar på at regjeringen må konkretisere hva som menes med økologisk bærekraftig reindrift, og derfor må det lages indikatorer som viser når man har bærekraft og når man ikke har det, mener han.

Reineiere og forskere er svært uenige om hvor mange dyr rovvilt dreper.

– Jeg tror ikke rovdyr tar så mange rein som det hevdes. Det må også være andre grunner til at reinen dør, og i dag er det for stort beitetrykk i enkelte områder. Det er dokumentert at det er store flokker med lave slaktevekter og dyr i veldig dårlig kondisjon. Derfor må det gjøre noe med næringen, sier han.

Høyrepolitikeren fra Finnmark sier han også har gitt beskjed til reindriftsnæringen om hva slags utvikling han ønsker seg.

– Jeg har sagt i møter med næringen at hvis det er reineiere som er fornøyd med å produsere dyrefór, så trenger vi ikke slike utøvere. Av hensyn til næringen trenger vi aktører som vil produsere det fineste kjøttet vi kan produsere i Norge. Da må vi ha folk som tenker på næringens beste og sitt eget beste, sier han til NRK.