NRK Meny
Normal

– Lovforslaget er et makkverk

– Vi er mildt sagt skuffet og forbannet over forslaget til ny motorferdsellov, sier interesseorganisasjonen Natur og Motor og kaller lovforslaget et makkverk.

Overlevret 7000 underskrifter

Frode Rydningen i Natur og Motor overleverte i oktober organisasjonens høringsuttalelse til DN, sammen med nesten 7.000 underskrifter mot ny lov.

Foto: Mari Wedø

Direktoratet for naturforvaltning (DN) sendte i juni 2007 et forslag til nytt motorferdselregelverk på høring. 863 høringsuttalelser kom inn. Disse er nå gjennomgått, og DN har levert sin tilråding til nytt lovverk til Miljøverndepartementet.

Både snøskuter- og barmarkskjøringen i Finnmark skal reduseres, varsler DN.

– Vi vil ha mindre ulovlig kjøring, færre dispensasjoner og i tillegg ønsker vi å redusere den kjøringa som ikke er direkte nyttekjøring, hvor folk kjører for fornøyelsens skyld, sier direktør Janne Sollie i DN.

Dette liker ikke interesseorganisasjonen Natur og Motor. 

– Var som forventet

– Lovforslaget var skuffende, men egentlig som forventet, sier Frode Rydningen i Natur og Motor.

Natur og Motor ble stiftet 7. august 2007 på bakgrunn av reaksjonene til folk i Norge etter at DN la frem forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag.

Natur og Motor er for en streng regulering av motorisert ferdsel i utmark, men ønsker muligheten til å utøve motorisert ferdsel i forbindelse med rekreasjon og friluftsliv under kontrollerte forhold.

Vil ha rekreasjonsløyper

Rydningen sier at det største problemet med det nye lovforslaget er at de ikke vil tillate turkjøring.

– Det er det flesteparten ønsker, at kommunen skal ha en mulighet til å opprette rekreasjonsløyper. Men nå vil de faktisk i Nord-Troms og Finnmark redusere løypenettet, selv om de i utgangspunktet sa at det ikke skulle skje.

– Er totalt ignorert

Natur og Motor mener at kun innsigelsene fra naturverninteresser og bondestanden er tatt hensyn til og at de 70-75 prosent andre er totalt ignorert.

– Vi har lest igjennom alle høringsuttalelsene og 75 prosent går imot DNs forslag, og de har ikke justert noe særlig på forslaget, så de hører ikke på det som folk sender inn, men kjører bare videre på sitt, sier Rydningen.

– Vil vise politikerne sannheten

Nå vil Natur og Motor jobbe mot politikerne i forhold til sluttbehandlingen av loven.

– Vi vil vise dem hva som egentlig er sannheten. DN presenterer skremselspropaganda og bruker stygge bilder av skuteren, for å si det sånn. Vi vil vise at det de kaller for fornøyelseskjøring og vi kaller for rekreasjonskjøring, er en trivselsfaktor for folk.

– Opp til politikerne

Direktør Janne Sollie i DN sier at de bare har gjort det myndighetene har bedt dem om å gjøre.

– Vi har egentlig bare gjort det vi fikk i oppdrag av miljøverndepartementet, forslå et lovverk som kan redusere omfanget av motorferdsel i utmark. Det er vår jobb og så får miljøverndepartementet, regjeringen og Stortinget ta dette videre. Hva som blir det endelige resultatet, vet vi ikke i dag, men vi har gjort det etter beste skjønn. Hvis vi skal redusere motorferdselen, så må vi gjøre noen tiltak og ikke alle vil like dem, men da er vi nødt til å ta tiltakene, sier Sollie.