– Ligner på et kulturelt folkemord

Ungdom i Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt mener at om planene om vindmøllepark blir gjennomført, så er det ingenting igjen til dem der. – Da finnes vi ikke mer, sier Ina Theres Sparrok, som sammen med andre ungdommer fra distriktet møtte Olje- og energidepartementet i dag.

For å møte OED

Ungdommer fra reinbeitedistriktet Voengelh-Njaarke sammen med representanter fra Natur og Ungdom, samt NSR.

Foto: Heaika Skum / NRK

Unge representanter fra Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt (Vestre Namdal) møtte i dag Olje- og energidepartementet (OED) i hovedstaden.

Firmaet Fred Olsen Renewables har fått konsesjon for utbygginga som ligger midt i hjertet av sommerbeitet til to store reinbeitedistrikter i Nordland og Trøndelag.

– Blir ingenting igjen til oss der

Ina Theres Sparrok fra reinbeitedistriktet Voengelh-Njaarke mener det kan ligge an til et kulturelt folkemord hvis planene gjennomføres.

– Hvis planene om vindmøllepark blir gjennomført er det ingenting igjen til oss der, og da finnes vi ikke mer. Derfor bruker jeg slike harde ord, sier Sparrok.

Hun er en av fem ungdommer som i dag har møtt OED. De er fornøyde med at de får lov til å presentere sitt syn på saken.

– Det er viktig at vi får lov til å fortelle den betydningen fjellene har for oss. Vi er glade for at de tar oss i mot for å lytte på hva vi har å si.

Å være eller ikke være

Det er snakk om store inngrep i et område der det er drevet reindrift i mange hundre år. Veger skal bygges, og infrastruktur etableres dersom det blir utbygging, slik det nå er gitt foreløpig konsesjon for.

Til sammen skal det bygges 72 vindmøller som kan gi strøm til 30.000 husstander.

– Reinen er alt. Den er språket, maten, bekledning og identitet. Hvem er vi om reinen dør ut? Alt forsvinner hvis det kommer en vindmøllepark, sier Sparrok.

Bak reindriftsungdommene står Natur og Ungdom, som tror at det er mulig å stoppe vindmøllene.

– I denne saken ser vi at det blir for store konsekvenser i reindrifta til at man kan godta slik utbygging, sier Magnus Storvoll Strømseth.