– Lettere å snike seg fram i mørket når lovlige sportsfiskere er borte

– De kom bærende med to store laks flere uker etter at fredningstida hadde begynt, sier øyenvitne.

Sløyd og filetert laks

Rester av filetert laks fisket i fredningstida.

Foto: Aslak Krokmo

Aslak Krokmo fra Karasjok forteller at han møtte to fiskere på brua over Iešjohka helt øverst i Tanavassdraget i Finnmark.

– Jeg så en utenlandsk bobil og vadere hengende til tørk ved en parkeringsplass med en søppelkonteiner. Der fant jeg en søppelsekk med fire-fem fileterte laks.

Kan ødelegge laksestammen

I den aktuelle elva Iešjohkka har ikke utenlandske statsborgere lov til å fiske uansett årstid. Og om høsten og vinteren er alle lakseførende elver fredet for laksefiske.

– Det er nok noen mørketall her. Vi regner det ikke som et veldig stort problem generelt, men noen steder har vi sett at det kan være omfattende.

– Generelt er tjuvfiske med garn i sjøen et større problem enn i elva, sier Pål Mugaas, prosjektleder for foreningen Norske lakseelver.

I verste fall fiskes det på svake stammer som ikke tåler beskatning, forklarer Mugaas.

Laksefisker i aksjon

Pål Mugaas.

– Spesielt i mindre elver er det lett å gjøre stor skade om man setter garn på gytegrunnene og soper med seg det lille som er av fisk. Da kan stammen fort utryddes. Det er alvorlig miljøkriminalitet.

– Når på året skjer det?

– I elva er det nå om høsten når fiskesesongen er over. Da er alle lovlige sportsfiskere borte, og lettere å snike seg fram i mørket, svarer Mugaas.

Lite oppsyn om høsten

I Norge er som det som regel elveeierlag, jeger- og fiskeforeninger og bygdelag som forvalter og har ansvaret for at alle følger lover og regler for laksefisket.

I Tanavassdraget er det Tanavassdragets fiskeforvaltning som er ansvarlig for at lover og regler følges.

Narve Johansen

Narve Johansen, konstituert direktør for Tanavassdragets fiskeforvaltning oppfordrer folk å melde ifra om tjuvfiske.

Foto: privat

– Vi får inn 10–30 anmeldelser for ulovlig fiske hvert år. Om høsten reduserer vi bemanningen når laksesesongen er over, sier Narve Johansen. Johansen er konstituert direktør for Tanavassdragets fiskeforvaltning.

Johansen forklarer at det gjennom sesongen er saker med både lokale, tilreisende og folk som ikke nødvendigvis er laksefiskere.

– Ulovlig fiske skjer nok utenfor fisketida i den lakseførende delen av elva, sier Narve Johansen, og oppfordrer folk om å tipse fiskeoppsynet hvis de oppdager ulovligheter.