NRK Meny
Normal

– Legg ned FeFo og Sametinget

Forslaget kommer fra fem stortingsrepresentanter som mener at Finnmarkseiendommen har ført til forskjellsbehandling mellom samer og Finnmarks øvrige befolkning.

Per-Willy Amundsen
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

GULDAL: Heaittihit FeFo ja Sámedikki

Det er Fremskrittpartiet (Frp) som prøver å få Stortinget med på å legge ned Finnmarkseiendommen (FeFo) og Sametinget.

– Vi aksepterer ikke det som nå er i ferd med å skje i Nord-Norge, der vi får flere rettigheter og skiller mellom befolkningen basert på etnisitet, sier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen fra Troms.

HØR: Per-Willy Amundsen

Fremmer sju forslag

Det er Frps stortingsrepresentanter Per-Willy Amundsen, Jan-Henrik Fredriksen, Jan Arild Ellingsen, Øyvind Korsberg og Tord Lien som kommer med forslaget til Stortinget 30. november.

Tror Sametinget blir lagt ned

Amundsen er ikke i tvil om hva som kommer til å være sakens endelige utfall.

– Jeg er hellig overbevist om at Sametinget kommer til å bli nedlagt en dag. Det vil komme en dag da vi slutter å forskjellsbehandle menneskere i Norge basert på etnisk tilhørighet., rett og slett fordi man vil se at det vokser frem større konflikter enn det var i utgangspunktet.

Ikke overrasket

Egil Olli
Foto: NRK / NRK

Flertallet i kommunal- og forvaltningskomitéen er ikke enige med Frp, og rår Stortinget til å avvise forslaget.

Sametingspresident Egil Olli er ikke overrasket over forslaget.

– Dette er selvfølgelig ikke et nytt forslag fra Frp, og det kommer fra deres uvitenhet om Sametinget og om hvordan vi jobber. Det er heller ikke uventet at de nå foreslår å avvikle finnmarksloven, fordi representantene fra Finnmark er flinke til å gi sine partikolleger et forvridd bilde på situasjonen i fylket. Ofte blir dette også partiets politikk. Vi har heldigvis kommet litt lenger med andre partiers samepolitikk enn Frp sin, sier Olli.

HØR: Egil Olli

Heller ikke styreleder i Finnmarkseiendommen er overrasket.

– Det er ikke uventet at de foreslår det, siden de har vært i mot finnmarksloven fra starten av. Jeg synes derimot at det vi har fått til i FeFo styret, om at alle skal ha like rettigheter, tilsier at alle blir behandlet likt. Vi føler at de som har satt seg inn i dette arbeidet, innser at det vi gjør nå er til beste for alle i fylket, uansett etnisk bakgrunn, sier Erling Fløtten.

Hør: Erling Fløtten

– Usunt og trist

– Jeg synes det er trist at flertallet i komiteen ikke engang vil gå inn i en reell behandling av den situasjonen vi har fått i Nord-Norge. Det er med på å legge lokk på hele denne debatten, og det er svært usunt.

Realiteten er at komiteen har gjort alt for å hastebehandle saken, uten å ha hatt en reell høring eller debatt på det. Det er trist og viser at mange av de som sitter i komiteen ikke skjønner problemstillingen vi står overfor i Nord-Norge, avslutter Amundsen.