Normal

– Lean beahtahallan

Ruoŧa ráđđehus ii váldde Ruoŧa Sámedikki mielde dálkkádatčoahkkimii. Ruoŧa Sámedikki stivrrajođiheaddji lea beahtahallan.

Sara Larsson
Foto: Sigve Nedredal / NRK

Ruoŧa Sámediggi ii beasa mielde Ruoŧa almmolaš sáttajovkui Ovttastuvvan Našuvnnaid dálkkádatčoahkkimii Københápmanii. Nu lea Ruoŧa Ráđđehus dieđihan Sámedikki stivrranjunnošii Sara Larssonii.

– Lean beahtahallan

Norgga Sámediggi gal beassá mielde Norgga almmolaš sáttajovkui. Ii leat vel čielggas čáhkke go Suopma sámiide saji iežas sáttajovkui. Sara Larsson lea goit beahtahallan Ruoŧa Ráđđehussii.

Das rájes go ođđa Sámedikki stivra doaibmagođii Ruoŧas čakčat leat sii bargagoahtán áššiin ja dáhtton Ruoŧa Ráđđehusa sámiide ge čáhkket saji ruoŧa almmolaš sáttajovkui mii vuolgá Ovttastuvvan našuvnnaid dálkkádatčoahkkimii Københápmanii boahtte mánus.

– Dálkkádatrievdamat čuhcet eamiálbmogiidda

Sara Larsson imašta go Ruoŧa Ráđđehus ii ieš ge oainne man dehálaš sámiide livččii beassat mielde ráđđádallamiidda Københápmanis politihkalaš dásis. Dálkkádatrievdamat han leat dán rádjaii eanemusat čuohcan eamiálbmogiidda.

Ruoŧa Ráđđehus ii leat vuos čielgasit vástidan mii lea ággan dasa go eai fuola sámiid mielde sáttajovkui, eat ge mii leat vel ožžon gean ge Ruoŧa Birasgáhttendepartemeanttas vástidit dán áššái.

– Eat leat vuollánan

Klemetti Näkkäläjärvi

Klemetti Näkkäläjärvi.

Foto: YLE Sami Radio

Norgga Sámediggi gal beassá mielde Norgga almmolaš sáttajovkui seamma dásis go Stuorradikki politihkkárat ge. Suoma Sámediggi maid lea gáibidan nie beassat oassálastit ON dálkkádatčoahkkimii, ja ledje álgovuorus ožžon dieđu ahte dan sii eai beasa.

Sii eai leat vel vuollánan dáinna áššiin, lohká Suoma Sámedikki stivrra ságajođiheaddji Klemetti Näkkäläjärvi.