Hopp til innhold

– Lærerikt og stimulerende

Elevene ved Kunstskolen i Karasjok er fornøyde med det faglige utbyttet de har av undervisninga på skolen.

From InfoDispatcher.SingleFileImporter

Elise Scheele (21) fra Fredrikstad har laget en skulptur av en gravid gudinne. Videoreporter: Dan Robert Larsen

– Jeg har fått brukt tiden på det som inspirerer meg, og det er en god ting. Vi har vært borti mange forskjellige teknikker og måter å uttrykke seg på, som jeg ikke har vært kjent med før. Derfor har jeg kunnet utvikle meg på den måten, forklarer førsteårseleven Elise Scheele fra Fredrikstad.

Hun er iferd med å lage en skulptur, som først er formet i leire. Så er den dekket med gips. Deretter fjernes gipsen og skulpturen blir støpt i betong. Skulpturen viser en slags gravid gudinne.

Anita Nilsen

Anita Nilsen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I naborommet, som en gang i tiden var kjøkkenet til Den samiske folkehøgskolen i Karasjok, jobber Anita Nilsen med en annen skulptur. Denne vil hun male slik at den får en slags rustfarge, noe som skal gi skulpturen et spesielt uttrykk.

Nilsen er opprinnelig fra Kvalsund, men bor i Alta. Også hun blir ferdig med førsteåret denne våren.

– Jeg har lært alt, altså det grunnleggende innen mange ting som tegning, maling og dette med skulpturer. Det er viktig å vite hva du skal bruke for å få forskjellige effekter. Dette kan man bygge på og bygge på, sier Anita Nilsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

kunstnerisk arbeid

På kunstskolen brukes det mange forskjellige materialer, teknikker og farger i arbeidet.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Grunnlag for videre utdanning

Utdanningen ved Kunstskolen i Karasjok danner grunnlag for videre utdanning og yrkesutøvelse innenfor fagområdene billedkunst, kunsthåndverk, illustrasjon, formgiving, arkitektur, foto, med mere.

Sammen med allmenn studiekompetanse fra videregående skole gir dette elevene økt kompetanse til kunstfaglige høgskoler hvor de kan fullføre yrkesutdanning innenfor ulike kunstfag.

Utdanningen kan også være et godt utgangspunkt for videre selvstudier og yrkeskarriere, spesielt hvis man velger å gå videre til årskurs2.

Andreas Galtung

Lærer Andreas Galtung.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Skolen gir ikke avsluttende vurdering i form av karakterer, men elevene får studieattest etter skoleåret under forutsetning av å ha deltatt i studiene i alle fag tilsvarende 80% av studietiden.

– Alle elevene som tar utdanning ved denne skolen kan eller vil ikke bli kunstnere. Men denne utdanningen kan blant annet være et bra grunnlag for læreryrket eller andre yrker der det er behov for kreativitet, sier lærer Andreas Galtung.

Skolens lokaler ligger i selve sentrum av Karasjok i tidligere DSF - Den Samiske Folkehøgskole. Bygningen inneholder atelierer, verkstedslokaler, arbeidsrom, forelesningsrom, elevrom med kjøkken, peisestue og andre spesialrom.

– Vil utdanne seg som gullsmed

Kine Marita Singer fra Kautokeino begynte på kunstskolen høsten 2011. Denne våren blir hun ferdig med grunnutdanningen sin og er klar for å utdanne seg videre.

Kine Marita Singer

Elev Kine Marita Singer (22).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg har søkt inn på en gullsmedskole. Så får vi se om det blir noe av det. Det er jo også et håndverk og noe innenfor kunsten, forklarer Singer.

Hun synes at skolen har gitt henne et godt innblikk i kunstnerisk arbeid og dette har gitt henne muligheten til å finne ut hva hun liker best.

– Jeg har fått et veldig stort utbytte av skolen. Nå har jeg fått prøve forskjellige teknikker og lært om ting jeg interesserer meg for. Nå har jeg funnet ut at tegning er det jeg interesserer meg mest for og da skal jeg jobbe videre med det, forteller Singer.

Vil du anbefale denne skolen til andre?

– Ja, fordi det er veldig lærerikt og man henter masse inspirasjon fra over alt, svarer Kine Marita Singer.

Resultatet av en lang kamp

Samiske kunstnere har slitt en årelang kamp for å få etablert en kunstutdanning i Karasjok.

I begynnelsen av 1980-tallet var kunstutdanning en av de første sakene som Sámi Dáiddačehpiid Searvi eller Samisk kunstnerforening la fram for Samekonferansen. Høsten for to år siden ble dette iherdige arbeidet og den langvarige kampen kronet med åpningen av Kunstskolen i Karasjok.

I 2004 ble kunstskolen egen stiftelse. Til stiftelseskapitalen donerte SDS medlemmer den dyreste kapital de har, sine egne kunstverk. Disse kunstverkene utgjorde grunnlaget for å gå videre.

Stiftelsens styre har siden anket og klaget på alle avslag fra Utdanningsdirektoratet. Da det siste avslaget kom høsten 2009 ba styret Kunnskapsdepartementet om å få saken politisk behandlet. Dette var også siste utvei.

Kunnskapsdepartementet godkjente Kunstskolen i Karasjok formelt etter privatskoleloven i slutten av juni 2011. Dette betydde skolestart for de første elevene høsten 2011. Denne våren blir disse elevene ferdig med sin toårige grunnutdanning ved Kunstskolen i Karasjok, og skolen er da klar til å ta inn nye elever.

Søknadsfristen (ekstern lenke) for neste skoleår er satt til 25. mai.

Kunstskolen i Karasjok

Kunstskolen i Karasjok ligger midt i sentrum av samebygda.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK


Korte nyheter

 • Raportta geigejuvvo: – Dáruiduhttin ain dáhpáhuvvá

  – Dan dihte go dat gielat ain maŋosmannet, vaikko leat bidjan johtui doaibmabijuid daid seailluhit, de sáhttit dadjat ahte dáruiduhttin ain dáhpáhuvvá.

  Dan dadjá Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna jođiheaddji, Dagfinn Høybråten, geigedettiin raportta Stuorradiggái.

  Sannhets- og forsoningskommisjonens Dagfinn Høybråten taler.
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • Dafinn Høybråten duohtavuođa- ja soabahankommišuvnnabargguid birra:– Leamaš gárra vásáhus

  Dagfinn Høybråten guhte lea jođihan duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna bargguid, dajai árat odne NRK:i, ahte duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna vuolggasadji lei guorahallat giela ja kultuvrra váikkuhusaid, muhto ahte dáruiduhttinpolitihkka maiddái fátmmasta eanavuovdima, vuoigatvuođa eaiggáduššat eatnamiid ja ahte politihkka dađistaga čuozai ollu servodatsurggiide ja ahte dát lea bidjan viiddis perspektiivva.

  – Lea leamašan gárra vásáhus, danin go mun, nu go ollu earát ge Norggas, in diehtán man viiddis ja garas dáruidduhttin leamaš. Maiddái olmmošlaš dáhpáhusat, erenoamážit go lean gullan movt mánát váldojuvvojedje eret váhnemiin, mánát vásihedje gáržžidemiid skuvllas, ja go vásihedje gildosa ja bággema heaitit geavaheames váibmogiela, dat lea munnje čiekŋalit váikkuhan.

  – Mu sávaldat lea ahte Stuoradiggi fuolaha dán ja doahttala daid rávvagiid maid mii buktit. Mis lea sáttasátni olles servodahkii, mii buohkat dárbbašit gullat dán ja guldalit muitalusa dáruiduhttima birra, dajai Høybråten NRK Nyhetsmorgenii.

  dagfinn høybråten
  Foto: Siv Sandvik / NRK
 • Dagfinn Høybråten om sannhets- og forsoningskommisjonsarbeidet:– Det har vært en sterk opplevelse

  Dagfinn Høybråten som har ledet arbeidet i sannhets- og forsoningskommisjonen sa tidligre i dag til NRK, at sannhets- og forsoningskommisjonen har i utgangspunktet undersøkt konsekvensene av språk og kultur men at fornorksningspolitikken også omfatter jordsalg, rett til å eie jord og at politikken etter hvert grep inn i mange samfunnsområder og at de dermed har anlagt et bredt perspektiv.

  – Det har vært en sterk opplevelse, dels fordi jeg, som mange andre i Norge, ikke var klar over omfanget og intensiteten i dette. Også er det menneske skjebner, ikke minst det å høre hvordan barn ble tatt fra foreldre, barn opplevde en skolegang preget av restriksjoner, og at de opplevde forbud og tvang mot å bruke hjertespråket sitt, har gjort et dypt inntrykk på meg.

  – Mitt håp er at stortinget tar tak i dette og forholder seg til de anbefalingene vi kommer med. Vi har et budskap til hele samfunnet, vi trenger alle å ta dette innover oss og lytte til denne fortellingen om fornorskning, det sa Høybråten til NRK Nyhetsmorgen.

  Dagfinn Høybråten (KrF)
  Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud