– Kvinnedagen er viktig

Hun er Sametingsråd og en av tre kvinner som sitter i rådet hvor presidenten også er kvinne. Hun har skrevet en kronikk i forbindelse med kvinnedagen.

Silje Karine Muotka/NSR
Foto: Linn Margrete Påve / NRK Sápmi

Sametingsråd Silje Karine Muotka har skrevet en kronikk om kvinnenes vanskeligheter med overgrep og om fattigdom i forbindelse med kvinnedagen.

Muotka forteller om seminaret de hadde på Sametinget om overgrep mot kvinner og at det må jobbes for å få slutt på overgrep.

– Vi kvinner har fortsatt mange utfordringer. I går hadde vi et seminar på Sametinget om overgrep mot kvinner og at dette også er en stor utfordring i våre områder. Og vi kan ikke glemme det, og vi må jobbe for å få slutt på det, sier hun.

Du skal selv på en stor FN kvinnekommisjonskonferanse i New York i neste uke, hva slags forventninger har du til denne konferansen?

– Jeg vet at velgere her hjemme tenker på hvorfor Sametingsrådet drar til utlandet, men vi har prioritert denne konferansen fordi urfolkskvinner er i en særdeles utfordrende situasjon. Og Sametinget har den muligheten at de får være med i den norske delegasjonen, og får være en del av FNs konferanse. Det kan være at kvinner i andre urfolksområder ikke kan være med på denne konferansen, og at de da stoler på at Sametinget kommer til synliggjøre disse kvinners utfordringer. Og vi i Sametinget ser på det som veldig viktig, sier hun.

Urfolk har mange utfordringer

I kronikken skriver Muotka at urfolkskvinner går under de mest fattige.

– Vi vet at i urfolksverdenen så har de mange store utfordringer, og at dette berører særlig kvinner og barn. Jeg synes at vi må gi lyd fra oss og synliggjøre våre utfordringer, for dette er våre søstre og brødre fra andre land. Vi må hjelpe til med å synliggjøre utfordringene de har og også de utfordringene vi har her hjemme, sier hun.

Urfolkskvinner opplever mest overgrep

Muotka har også skrevet i kronikken sin at en av 20 kvinner over femten år opplever overgrep, og urfolkskvinner er de som opplever mest overgrep ifølge forskning.

– Når det er krig og naturkatastrofer så kan det også oppstå andre ting. Jeg tror at overgrep og seksuelle overgrep er slike utfordringer som kan oppstå i områder hvor det er krig eller katastrofer. Men overgrep er ikke bare knyttet til plasser hvor det er spesielle situasjoner, som for eksempel krig og katastrofer, det er dessverre hverdagen til mange. Og selv om de har forsket situasjonen i verden, så må vi tenke på at våre hjemtrakter har også slike utfordringer, forteller hun.

Tilbake til det samiske samfunnet og det samfunnet hvor vi lever, hvor viktig er kvinnedagen her?

– Jeg mener kvinnedagen er viktig, og selv om vi tenker at vi har likestilling i vår samfunn, så har vi fortsatt mange store utfordringer. Men jeg må nevne at jeg er veldig stolt over at vi har et folkevalgt organ hvor halvparten er kvinner og halvparten er menn, og at denne gruppen er like stor. Og vi har en kvinnelig president og mange sentrale kvinnelige politikere. Og forhåpentligvis så kan vi oppmuntre andre til å fortsette med å jobbe hardt for å komme seg til maktorganer, slik at de kan påvirke sin egen situasjon i fremtiden, og det tror jeg er viktig, sier Silje Karine Muotka til slutt.

Korte nyheter

 • Vejolaš njihtanášši Deanus

  Deanu gielddadirektevra bivdá politihkkariid juolludit ruđa mainna iskagohtet vel ovtta vejolaš njihtanášši gielddas. Maŋimuš áššis lea sáhka imašlaš rehkegiin main leat máksán virgealmmuhusaid Ruoŧas, 400.000 kruvnna ovddas. Ii nu stuorra ášši go dat vuosttaš mas lea sáhka birrasii 20 miljovnna kruvnnas. Gielddas dáhttot diehttit lea go vejolaš fidnet ruovttoluotta dáid ruđaid bargis gean navdet njihtanášši duogábeale. Dát bargi ii loga iežas sivalaččain ja lohká váilevaš oahpahusa gielddas duogáš dán áššái. Les saken her

  Kommunedirektør Inger Eline Eriksen Fjellgren i Tana, leder i kontrollutvalget Alf Børresen.
  Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK
 • - Bissehit koronanjoammuma

  Otne ja ihttin sádde Álbmotdearvvašvuođainstituhtta, FHI njealja miljovnna teakstadieđu buot ássiide Norggas njoammubissehan applikašuvnna Smittestopp birra. – Dát diehtu manná buohkaide badjel 16 jagi ja mihttu lea olbmuid hástalit geavahišgoahttit dán app:a, lohká Álbmotdearvvašvuođainstituhta direktevra Camilla Stoltenberg. FHI vuordá koronanjoammuma olu lassánit čuvvovaš vahkkuid, nu oaivvildit ge dán app:a Smittestopp buorre veahkkeneavvun. Jos dieđiha dán bokte ahte dus lea korona, de fidnejit maid olbmot geat du láhka leat leamaš dieđu vejolaš koronanjoammuma birra.

  Camilla Stoltenberg FHI
  Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK
 • Alimus koronalohku

  Maŋimuš jándora leat registreren 15.367 koronanjoammuma Norggas, dát lea alimus lohku dan rájes go rohtodávda fuomášuvvui. Vaikko njoammunlohku lassána, de eai leat šat nu olu olbmot geavvan buohccivissui koronan. Mánu áigge ledje 383 koronabuohcci buohcciviesuin Norggas, ikte lei diet lohku 238.

  Covid-19 test Koronatest illustrasjonsfoto
  Foto: Shutterstock