– Kvener er ikke noe urfolk

Tidligere sametingspresident mener at det kvenske språket bare er en finsk dialekt.

Kippari-festivalen 2008 i Børselv

Hvert år arrangeres Kippari-festivalen i Børselv hvor kvenene møtes.

Foto: Ságat

Sametingspresident Pekka Aikio

Pekka Aikio (65).

Foto: NRK

– Kvener kan ikke kalle seg selv for urfolk. De er jo opprinnelig finner, hevder tidligere president i Sametinget i Finland, Pekka Aikio.

– Kvensk er heller ikke et eget språk, men bare en finsk dialekt, mener Aikio.

LES OGSÅ: Usikkerhet om kraniers utspring

LES OGSÅ: Vil levere tilbake samisk kranium

Aktualisert av hodeskaller

Kvenenes mulige status som urfolk ble nylig aktualisert av Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i forbindelse med debatten om levningene fra Rounala kirkegård kunne tilhøre kvener.

Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Lena Adelsohn Liljeroth.

Foto: Pawel Flato

I et intervju i forbindelse med denne saka nevnte kulturministeren det som en mulighet at levningene kunne være kvensk.

Dette ser Kvänlandsförbundet som en åpning for å få økte midler til forskning om kvener i Sverige, og om deres eventuelle status som ursfolk.

Gertrud Monlund er viseordfører i Kvänlandsförbundet og hun tror at kulturministerens uttalelse kan få stor betydning for kvenene i Sverige.

– Konkurrenter for samene

Tidligere president i Sametinget i Finland, Pekka Aikio, avviser kategorisk enhver form for spekulasjoner om kvenenes mulige status som urfolk. Han går heller ikke med på at kvensk er et eget språk.

– På finsk kaller vi kvensk for "peräpohjolais murre" (nord-österbotnisk dialekt). Det er ikke et eget språk, men grunnlaget for språket er finsk. Menneskene som snakker språket er finsktalende og i Finland finnes det jo også mange forskjellige dialekter. Derfor er ikke det kvenske språket noe urfolksspråk, argumenterer Aikio.

Den tidligere sametingspresidenten mener at slike feiloppfatninger som kom frem i forbindelse med hodeskalle-saka er altfor vanlige, men fortsatt like usant som det alltid har vært.

Aikio mener også at Sverige ikke har plass til to urbefolkninger.

– Hvis kvenene hadde fått en egen status som urfolk, så ville to urfolksgrupper ha konkurrert om denne posisjonen. Og dette ville jo vært til hinder for utviklingen til det samiske folket, hevder Pekka Aikio.

Pekka Aikio var ordstyrer (president) i Sametinget i Finland fra 1996-2008. Aikio har studert filosofi ved Universitetet i Uleåborg og tok mastergrad i filosofi i 1986.

Korte nyheter

  • Eanetlohku rihkku árbevieru

    Ođđa sámediggeráđđi ja Bargiidbellodat lea soahpan válgateknihkalaš ovttasbarggu, mii dáhkida Bargiidbellodahkii sihke dievasčoahkkinjođiheaddji ja bajásšaddan-, fuolahus- ja oahpahuslávdegotti jođiheaddji. Dáinna rihkku eanetlohku Sámedikki árbevieru, go Nordkalottfolket dat livččii nubbin stuorámus bellodahkan oažžut dievasčoahkkinjođiheaddji. Dál beassá Bb Tom Sottinen joatkit.

    Sametingsrådet og Ap samarbeid
    Foto: John Henrik Guttorm / Ap
  • Galgá leat časkan nuppi

    Okta Sis-Finnmárku dievdu lea áššáskuhtton go galgá leat nuppi olbmo časkán ovtta barttas mannan čavčča. Diggebáhpiriin boahtá ovdan ahte son oaččo 10 000 ruvdnosaš sáhku. Ášši gieđahallo Sis ja Nuorta Finnmárkku diggegottis skábmamánu 15.beaivvi Čáhcesullos.