– Ingen bør måtte stå med lua i handa

– Jeg registrerer at man sammenligner støtten til kvensk språk og kultur, med støtte til samiske formål. Hva om man heller sammenligner med støtten til norsk språk og kultur?

Kirsti Guvsam

Kirsti Guvsám er ikke tilhenger av å sammenligne mellom bevilgninger til kvenske og samiske formål. Hun er leder av Sametingets plan- og finanskomitè, og parlamentarisk leder for Norske Samers Riksforbunds (NSR) sametingsgruppe.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Egil Borch

Nylig påpekte Egil Borch (Norske Kvener – Børselv) forskjellen mellom forslag til statsbudsjettbevilgninger til samiske og kvenske formål.

Foto: Pål Eriksen / Ruijan Kväänit – Pyssyjokilaiset/ Norske Kvæner – Børselv

– Jeg tror det er viktig at vi jobber sammen for å styrke våre språk og kulturer. Da tror jeg vi kan oppnå så mye mer.

For øvrig er jeg glad for alle ildsjelene vi har, både i det kvenske og det samiske miljøet. De gjør virkelig en veldig god jobb!

Uttalelsene kommer fra Kirsti Guvsám (NSR), etter at man fra kvensk hold viste til den store forskjellen mellom bevilgninger til kvenske og samiske formål, i forslag til neste års statsbudsjett.

Mens samiske formål får foreslått nesten 900 millioner kroner, foreslås det til sammenligning 3,6 millioner til kvenske formål.

Forstår kvensk skuffelse

Kirsti Guvsám mener kvensk kultur og språk burde fått mye mer midler. Hun er enig med Egil Borch på flere punkter, og forstår skuffelsen fra kvensk hold.

– Ingen burde måtte stå med lua i hånda. Det hadde vært fint om staten hadde lagt mer ressurser inn i det språklige og kulturelle mangfoldet. Det tror jeg hadde vært veldig bra for alle og for samfunnet vårt, sier Guvsám.

– Sametinget støtter kvenene

Sametinget har på flere politiske og finansielle områder støttet kvenene og kvenske tiltak.

Kirsti Guvsám viser blant annet til at Sametinget bidrar økonomisk med støtte til Storfjord språksenter, som jobber med kvensk språk i tillegg til samisk.

Kirsti Guvsám mener fra Sametingets side blant annet vil at kvensk språk skal oppgraderes til såkalt «nivå III», i den Europeiske Pakten om Regions- eller Minoritetsspråk (se egen faktaboks).

Dette ville forpliktet norske myndigheter til å støtte kvensk språk, i større grad enn i dag.

– Det vil føre til andre standarder for opplæring og undervisning i kvensk, i tillegg til mer synliggjøring og bruk av språket. Det håper vi at vi får til, sier Guvsám.

– Sametinget har mange uløste oppgaver

Kirsti Guvsám finner sammenligningen mellom minoriteter urimelig.

– Hva med om man heller sammenligner med støtten fylkeskommunene får?

– Jeg er skuffet over bevilgingene i budsjettet til samiske formål, inkludert Sametinget. Vi har mange uløste oppgaver, som for eksempel Saemien Sijte, og flere andre kulturbygg. Vi trenger også mer midler til læremidler. Det er heller ikke bra at støtten til samiske aviser reduseres med 4 millioner.

Venstre skal «se på saken»

Sametinget har i neste års statsbudsjett fått en økning på 2,7 %. fra i år.

– Dette utgjør et reelt kutt siden det ikke er fullt ut kompensert for lønns- og prisstigning.

– I tillegg har landsbruksministeren kuttet kuttet 6 millioner til Sametinget. Det betyr at det blir 4 millioner mindre å fordele til jordbrukere i samiske områder. Det blir 2 millioner mindre over reindriftsavtalen, som betyr mindre til kombinasjonsnæringer innen reindrift som for eksempel duodji, sier Kirsti Guvsám.

Venstre har varslet forhandlinger med regjeringspartiene om bevilgningene til samiske formål, før statsbudsjettforslaget legges frem for Stortinget.